Tarotkort läggning

En läggning är ett speciellt system där varje kort har sin givna plats och betydelse. Det finns tusentals olika läggningsssystem och man kan också göra nya utifrån behov. En läggning kan använda allt från ett kort till hela tarotleken. Den kanske mest igen igenkända läggningen är Keltiska korset, som också den finns i en mängd olika varianter. En enkel och vanlig trekorts läggning som man kan använda för att få insikt i en situation är till exempel: Kort 1: Det du vet/förstår Kort 2: Det du inte vet Kort 3. Det du behöver veta Det går också alldeles utmärkt att göra en ”öppen läggning” då man inte använder sig av ett förvalt system. Istället drar man ett eller flera kort direkt på en fråga och tolkar det därefter

Min mening är att detta är ett ytterst bra redskap för inre utveckling, speciellt att ta fram sin inre intuition/röst/vägvisare/guide och mycket mer.

När du lägger upp tarotkorten kommer du att få en bild uppmålad och det är upp till dig att tolka bilden. Tolka bilden gör du intuitivt, känner efter vad som kommer fram när du ser på korten, känslor, tankar bilder mm. Det här påminner mig mycket om korten som en del psykologer arbetar med, som är olika färger ut smetat i olika mönster och det är upp till dig att uppge vad det är du ser i bilden. Alla människor ser olika beroende av vad som avspeglas i korten, det inre, det är som en spegel, själens spegel. Tarot fungerar enligt min åsikt på samma sätt, ditt inre kommer att reflekteras i korten. Det är ett redskap för att söka djupare inom oss själva och upptäcka allt det som inte ses av blotta ögat.

När det gäller att lägga för andra är det mycket annat som också spelar in. Personen behöver vara mycket öppen och receptiv. När en person är öppen är det lättare för tarotolken att läsa av och känna in personen. Det största jobbet gör den som blir tolkad, tarotolken är en länk, arbetet behöver den tolkade göra.

Det är inte meningen att tarotolken ska ”veta” allt om den tolkade, det är inte heller tolkens uppgift att vara träffande och korrekt. Tolken erbjuder dig en chans att komma till självinsikt i olika situationer i ditt liv, varför du reagerar som du gör, varför du känner som du gör, vad det är som bubblar upp och får dig att känna dig vilsen och ledsen, varför drömmen påverkade dig så starkt, jag kan gå vidare i evigheter men jag tror du förstår vad jag menar. Ofta kan vi reagera mycket start känslomässigt och vi vet inte varför, då lägger jag ofta en stjärna för att försöka reda ut vad som händer.

Mitt tips är att om du är intresserad av självarbete och självinsikt plockar upp en tarotlek och övar/känner in om det är något som fungerar för dig och som du är attraherad till. Det finns många redskap att använda, det kan vara pendel, vanliga kort, runor och änglakort. Det finns många redskap och tarot är ett som fungerar väldigt bra för mig men jag har också en väldigt stark dragning till redskapet, pendel till exempel fungerar inge bra för mig. Vi får alla pröva oss fram.