Energier

Som du väl förstår består vi av energi i allt vi gör. Allt som växer och lever är olika former av energi.

Det gäller att ta vara på sin egen energi och ej lägga onödig energi på oväsentligheter. Är du arg eller bitter på någon, lägger du onödig energi som så småningom kanske blir ett problem i din kropp och själ. Tänk alltid positivt, så får du bättre energi till dig själv. Låt ingen övertala dig till något du inte känner för. Du är född till den du är, sedan finns det omständigheter som gör att du kanske förändras. Tänk på din barndom, vad hade du för önskningar eller fantasier, som gjorde att du kände dig nöjd med tillvaron.

Låt ingen bryta ner din personlighet, det finns ingen som vet vad som är bäst för just dig. Det gäller att vara sig själv, då mår man bäst. Känner du för att gråta, skratta eller något annat, gör det, bara du inte sårar eller skadar någon annan. Det gäller att du utvecklar alla dina goda energier, som är för dig. Var aldrig avundsjuk för vad andra har eller är. Ditt liv är ditt eget, man kan få lärdom av andra, passar det tar man emot kunskapen, annars låter man det vara. Bli stark i dig själv.

Du kan lyckas om du lyssnar till din inre röst. Lyckan är inte bara pengar och materiella saker. Många är mycket lyckliga av att få leva ett enkelt liv. Låt din inre röst styra dig mot din Lycka och Glädje, vad det nu kan vara. Var ärlig mot dig själv och din energi är på topp.

Positiv kärleksfull energi i vardagen

Inspirerad av den buddhistiske munken Ajahn Mitsuo Gavesako har jag börjat fundera över hur stor del av mina tankar som upptas av frustration över hur andra människor beter sig. Enligt honom ägnar vi 90% av våra tankar åt att värdera och döma andra människor. Något som fyller oss med negativ energi och som förgiftar våra tankar med ilska och stress. Detta påverkar självklart vårt beteende negativt.  I sin tur får det våra medmänniskor att möta oss med fientlighet och ångest. Dessvärre kan jag bara ge munken rätt

 

Tänk efter, du ägnar troligen mycket tid på att tänka på andra och hur de beter sig. Du irriterar dig kanske så gott som dagligen på din partner som inte gör lika mycket hemma som du eller inte gör saker på ”rätt” sätt? Eller stör du dig på grannarna som inte ta bort luddet i torktumlaren eller som förstör hela grannskapet genom att inte sköta sin trädgård? Ofta är det någon på jobbet, chef eller kollega, som gör livet surt för oss. Som inte sköter sina arbetsuppgifter eller som hela tiden klagar på dig eller livet i största allmänhet.

 

Lägg istället din energi på att förändra dig själv, dina tankar och hur du agerar i olika situationer. Du har makten att ändra ditt eget beteende, vilket du inte har när det gäller dina medmänniskor. Du kommer att bli överraskad av vilka möjligheter du har att faktiskt påverka hur du och människor i din närhet mår. Genom att bli medveten om dina tankar kan du vända din frustration till positiv kärleksfull energi.

Sätt upp som mål att istället ägna 90% av dina tankar åt att kärleksfullt utforska dig själv för att upptäcka när och hur du kan agera annorlunda. Tro mig, ibland är det bättre för ditt eget välbefinnande att plocka upp ännu en smutsig strumpa än att sarkastiskt uppmana någon annan att göra det. Du når aldrig dina mål med ilska och konflikter.

Låt inte ditt agerande styras av uppblossande känslor, utan rikta din uppmärksamhet mot din egen andning tills tankarna och känslorna lugnat sig. Använd din inneboende klokhet för att göra det som lämpar sig bäst. Ägna 10% av dina tankar åt att betrakta dina medmänniskor utan att döma. Lär av dem och inse hur lika vi människor är.

Våga välja ut en situation redan idag där du betraktar din egna negativa tankar. Gagnar de dig verkligen? Vad vill du egentligen uppnå och vad krävs av dig för att du ska nå dit? Om du har möjlighet, förbered dig redan nu. Du kommer att bli rikt belönad.