Aura - Omfattande guide

Vår aura

Vi är vår kropp. Ja visst, men det är inte hela sanningen. Vår kropp är ett energisystem som inkluderar många lager av olika energier. Vi är våra tankar, vi är våra känslor, vi är våra kroppar. Det är en mera korrekt beskrivning om vad vi är. Allting i och runt om oss består av energier. Energier som består av olika lager och vibrerar i olika frekvenser. 

För att förstå oss själva så måste vi även förstå detta, om vi vill kunna göra bestående förändringar i vår kropp och i vårt liv. Allting vi gör, tänker eller känner speglas bara av på vilken frekvens våra energier vibrerar i. Och för att kunna förändra något till fullo så behöver vi kunna förändra frekvensen i energin, som får oss att handla, tänka eller känna på ett visst sätt. Det här är inget som är svårt att göra men det kräver att man har kunskap om hur energierna fungerar. Vi har som sagt vår fysiska kropp. 

Den vibrerar i en ganska långsam frekvens eftersom vi kan se den. Ju fortare en energi vibrerar desto mer subtil blir den. Våra tankar och känslor är också energier men vibrerar i en så hög frekvens att man inte kan se den.

aura

Auran

Ytters runt om vår kropp har vi ett energifält som kallas aura. Det är ett energifällt som strålar ut från vår fysiska kropp. Vår aura är ständigt i rörelse och ibland är den stark och ibland svag, beroende på hur vi mår och vad som händer oss i livet. Normalt så sträcker sig auran ca en meter utifrån kroppen men den kan också sträcka sig flera meter ut. 

Auran kan också dra ihop sig till att bara vara någon eller några decimeter. Auran består av fyra olika lager av energi. Människor med ett utvecklat inre seende kan se den här energikroppen. Aurans olika lager speglar oss så som vi är som individer med allt som det innebär. Varje lager representerar vår fysiska, emotionella, mentala och vår andliga sidor hos varje person. De här lagren står i förbindelse med våra fysiska organ och med vår chakran och samarbetar för att vi som individer ska kunna bli en helhet i allt det vi är. Auran består också av olika färger och det är det man ser och tolkar när man läser av auran. 

De olika färgerna representerar olika aspekter av livet och på vilket sätt vi är som person och hur vi agerar. Vi kan med små enkla medel påverka vår aura. Ett sätt är med våra tankar, vad vi äter, vilka färger vi klär oss i. Tänker vi rena positiva tankar, utför positiva handlingar, äter hälsosam mat och klär oss med varierande färger så stärker vi vår aura och dess energi. Det här gör också att andra människor påverkas av oss på ett positivt sätt. Vår aura är också våra ”känselspröt” mot vår omgivning. 

Eftersom den finns utanför vår kropp så kan man lätt förstå att vi påverkas av varandra. Är det många människor på ett litet utrymme, så sitter förmodligen alla i varandras aura. Har det hänt att du har känt dig konstig eller känt känslor som du inte kan förstå när du är med vissa personer? Då är det troligt att känner av deras aura och det är deras känslor som du känner.

Rena din aura

Det finns många sätt att rena din aura på. Det enklaste sättet är nog att duscha. En helt vanlig dusch renar inte bara din fysiska kropp utan renar även din aura. Har du inte tid eller känner du inte för att duscha, kan du duscha mentalt. Sätt dig bekvämt och ostört.

Slut ögonen och slappna av. Dra några djupa andetag och försök att stilla ditt sinne. Se dig själv stå framför dig i ditt inre och föreställ dig nu att du drar ner ett vitt ljus över dig. Låt det rinna över dig som om du stod i ett vattenfall med mjuka varsamma strålar.

Tänk sedan att du renar dig från negativa och skadliga energier. Stå så en stund till du känner att du är ren. Är du ovan kan det ta en stund, men träning ger färdighet. Låt sedan det vita ljuset bilda en bubbla omkring dig och be att ljuset skyddar dig från negativa energier utifrån. Kom ihåg att bara stänga ute dom negativa energierna. Dom positiva energier som finns vill vi gärna ha.

Barn känner av auran tydligare

Barn är vanligtvis väldigt duktiga på att se och känna auran. Ofta ser man barnteckningar som visar detta. Runt personer ritar de olika färger som representerar de subtila energier som barnen har observerat kring den de avbildar.

Vad är en aura?

Aura är den utstrålning som omger vår kropp och som kan ha olika färger beroende på vilken sinnesstämning en person befinner sig i. Alla människor har en aura. Varenda en av oss har sett eller känt en annan persons aura. De flesta har bara inte vetat att det var auran de upplevde. Mystiker från olika länder pratar om att se ‘glorior’ runt människors huvuden, men man behöver inte vara andlig för att se auran. Vem som helst kan lära sig att se och känna auran mer effektivt. Det enda som krävs är att man koncentrerar sig, övar och är tålmodig.

Auran - Det åttende chakrat

Indiskt namn  Auran eller det elektromagnetiska fältet
Läge  Omsluter den fysiska kroppen
Färg  Vit
Funktion  Verkar som ett skydd, ett filter för människan. Kroppsdel
Fysiska obalanser
 ; Oförmåga att skydda sig från yttre negativitet och sjukdom samt svårigheter att projicera ut sig själv mot omvärlden.
Musik  Gregorianska och andra andliga sånger.  

Kundaliniyogan och Auran.

Kundaliniyogan talar om auran som det 8:e chakrat. Det kombi-nerar effekten av alla de andra chakrana. Detta elektro-magnetiska och psykiska fält omsluter alla levande varelser. Auran är en subtil energikropp utan vilket inget liv kan existera. Genom auran projicerar vi oss själva till andra och den skyddar oss från faror.

En stark aura sägs enligt yogan medverka till fysisk och psykisk hälsa. Auran verkar som filter genom vilket alla energier pass-erar när de kommer mot oss. Negativ energi filtreras bort av en stark aura. Den växlar enligt yogan från 25 cm i tjocklek ända upp till 2,5 meter. Om den krymper till mindre än 15 cm är du fysiskt och psykiskt väldigt svag. Den övre delen av auran – glorian – som omger huvudet är tunnare. Den växlar från ett par millimeter upp till 7-8 cm i tjocklek. Avbildningar av helgon genom historien har visat just denna del av auran som en lysande gloria runt huvudet.

På 1920-talet utvecklade en engelsk vetenskapsman, Walter J Kilner en speciell glasskärm som sensibiliserar synbilden och gör det möjligt att se auran. På 1940-talet kom sedan det ryska paret Semyon och Valentina Kirilian med en metod för högspänningsfotografering som senare döptes till Kirilianfoto-grafering. Här framträdde auran med fantastiska färgspel på fotografiska bilder.

I USA genomförde på 1970-talet doktor Thelma Moss på School of Medicine vid University of California medicinsk forskning runt fenomenet. Hon fann uppenbar växelverkan mellan för-ändringar i det elekromagnetiska fältet och olika psykiska tillstånd. Avspändhet genom t.ex. meditation och hypnos kännetecknades av större och mer lysande auror medan till-stånd av spänning och emotionell upprördhet återspeglade i ett mer sammandraget elektromagnetiskt fält. Akupunkturpunkter uppträdde som energibubblor på huden.

Kundaliniyoga för auran: Den bästa aktiviteten även för att utveckla auran är att meditera. Meditation är lika viktig för själen som mat och dryck är för kroppen. Att bära ljusa natur-material i sina kläder och ta kalla duschar sägs också stärka auran.

Har du upplevt auran?

1. Blir du helt slut när du umgås med vissa personer, utan egentlig logisk förklaring? 2. Tänker du på en viss färg när du tänker på någon du känner? 3. Har du känt att någon har tittat på dig? 4. Kan du ibland känna att någon inte alls mår som de ger sken av? 5. Får vissa ljud, färger eller dofter dig att känna dig bättre eller sämre till mods? 6. Har du lagt märke till att vissa personer gör dig mer upprymd och ger dig mer energi? 7. Känns vissa rum skönare att vistas i än andra? Kan du känna skillnad från ett rum till ett annat? Minns du hur olika familjemedlemmars rum kändes olika när du växte upp? Auran är det energifält som omger den fysiska kroppen. Den omger dig i alla riktningar och är tredimensionell. Hos en frisk person är auran äggformad och sträcker sig några decimeter ut från kroppen. Det sägs att vissa andliga läromästare har auror som sträcker sig kilometervis ut från kroppen och att de tack vare detta kan dra till sig ett stort antal åhörare och efterföljare. Har du tänkt på hur många andliga porträtt det är som avbildar personer med en gloria – den del av auran som lättast kan ses – runt huvudet.

Auran försvagas av:

1. Dålig kosthållning  2. Brist på motion  3. Brist på frisk luft  4. Otillräcklig sömn/vila  5. Stress  6. Alkohol  7. Droger  8. Tobak  9. Otillbörlig medial aktivitet  10.  Elektromagnetiska fält

HUR MAN LÄR SIG KÄNNA SUBTILA ENERGIER

När du rör händerna mot och från varandra några gånger byggs energin upp mellan händerna och det blir lättare att känna den. Om du koncentrerar dig på processen, kommer du att märka att dina händer blir känsligare för att uppfatta dessa subtila energier.

När dina händer blir känsligare kan du använda dem för att försöka känna auran runt andra kroppsdelar. Det kan kännas som värme, ett lätt motstånd, en stickande känsla etc. Håll din hand ungefär 40 cm ovanför din nakna underarm. Sänk sakta handen mot underarmen. Koncentrera dig på vad du upplever. Hur nära kommer du innan du börjar uppleva energifältet runt armen? Kom ihåg att alla upplever energin olika och det kan kännas både varmt och kallt, som motstånd eller stickningar etc. 

Du kanske inte känner särskilt mycket första gången du provar, men något känner du säkert. Var inte rädd för att upprepa experimentet – du känner förmodligen mer nästa gång. Du kommer snart att upptäcka vilken hand som är känsligast, men om du är högerhänt är det troligt att det är din vänstra hand som är din ‘mottagarhand’.