Kronchakra

Sätt dig så att du får alla chakra i en rak linje. Känn hur de ett efter ett landar i balans och kan ge energi till varandra.

Tänk dig nu att din torso är en robust, pålitlig stam med rötter djupt ner i jordens mitt. Dessa rötter får näring och omtanke genom vattnet från ditt andra chakra och stammen blir matad av energi från ditt eldiga solar plexus så att den kan växa sig högt upp i himlen! Den växer med utifrån kärlek och vibrationerna och energierna från ljud och ljus för att till sist blomma ut som en lotus med tusen blommblad på ditt kronchakra.

 

Mitt i blomman hittar du ditt medvetande. Du vet här att du är en, att du är hel.

 

Ditt kronchakra representerar just detta medvetande som är med och styr i alla chakrana. Bara om du är här, om du är medveten på denna nivå kan du se, tala, älska, agera, känna och genom detta fullt ut leva!

Sitter mitt uppe på huvudet och dess egenskaper är att handskas med ärenden bortom det begränsande medvetandet. Det är det psykiska centrat som kopplar ihop dej med kunskap från det djupaste källorna av andlig visdom – kosmiskt vetande. Dess färg är violett och dess känsla är andlig upplysning

Indiskt namn: Sahasrara
Läge: Uppe på hjässan
Färg: Violett
Funktion: Insikt och frid. Förening.
Kroppsdel: Hjärnan och centrala nervsystemet.
Körtel: Tallkottkörteln (reglerar dygnsrytmen – mörker och ljus) Sinne  Bortom sinnena – upplysning
Element: Bortom elementen – den rena tanken
Djur: Vit orm
Siffra: 1000
Fysiska obalanser  Oro, psykoser, förvirring, depression, Energistörningar, själanöd, kronisk trötthet utan kroppslig orsak, överkänslighet för ljud, ljus , andra olika miljöfaktorer, och andra problem med nervsystemet.
Musik: Verdis Requiem, Händels Messisas och Wagners Parcifal är några exempel på musik som kopplas samman med kronchakra

Kontrollerar: Muskulatur, hud, skelett

Fysiska problem: Energistörningar, själanöd, kronisk trötthet utan kroppslig orsak, överkänslighet för ljud, ljus och andra olika miljöfaktorer.

Psykiska aspekter: Livsmod, värderingar, etik, mod, medmänsklighet, osjälviskhet, förmågan at se dom övergripande mönstren, visdom tro och inspiration, andlighet och hängivenhet.

Chakra för Högre medvetande

Kronchakrat står för en högre medvetandenivå. Här finns sätet för själen. Detta chakra är kopplat till ett djupare lyssnande. Den viktigaste kvalitén i 7:e chakrat har att göra med att överlämna sig, att ödmjukt böja sig inför det oändliga. Alla chakran måste vara i balans för att en person ska kunna fungera ödmjukt i sitt kronchakra. Nyckeln till visdom i kron-chakrat är just förståelsen för den genomgripande harmoniska balansen i alla de andra chakrana tillsammans.

Med balans i kronchakrat upplever du förståelse, kunskap insikt och visdom. Det är i detta chakra du kan få en upplevelse av frid, stillhet och ett djupt varande, t.ex. genom meditation och drömmar. Ett tillstånd som är svårt att sätta ord på. Ett tillstånd vi normalt sett bara kan uppleva under korta perioder i taget.

Vid obalans i 7:e chakrat förstärks känslan av att vara avskär-mad från flödet, från livet. Du saknar känsla av mening i livet. Du är inte öppen för de andliga dimensionerna i tillvaron. Rädslan för döden är stark. Här regerar tankestelhet, förvirring och inskränkthet.

Tallkottkörteln även kallad epifysen som är kopplad till kronchakrat är belägen ungefär mitt i hjärnan, bakom mellan-hjärnan. Den ser verkligen ut som en liten tallkotte och den bildar ett hormon – melatonin – som påverkar och styr vår sömn.

När det är ljust så är melatoninproduktionen låg och när det mörknar stimuleras den att höja sin produktion. Stress kan påverka tallkottkörteln på ett sätt som gör att melatonin-produktionen rubbas och sömnen inte infinner sig. Melatoninet har en dämpande effekt på könskörtlarnas funktioner vilket kan ta bort sexlusten.

Kronchakra övningar för att balansera

Den bästa aktiviteten för att utveckla kronchakrat är att meditera. Det är genom meditation som medvetandet ser sig själv. Meditation är lika viktig för själen som mat och dryck är för kroppen.