En guide för er som går på en medial demonstration / seans eller sittning

Vad trevligt att just ni är intresserade av detta. Jag hoppas ni kommer att finna den här informationen intressant. Detta har jag sammanställt för er som sitter i publiken på en seans/medial demonstration eller går till ett medium för en privat sittning så att ni lättare kan få en inblick hur vi arbetar då vi är skolade och går efter den engelska spirituella traditionen. Jag kommer att börja så smått att gå genom lite enkelt hur det fungerar när vi arbetar. Sedan så kommer jag berätta om vad ni som besöker en seans, demonstration, sittning ska tänka på då ni är där. Tillslut kommer jag att beskriva lite av de termer och ord vi använder oss av och vad det innebär.

Den engelska spiritualistiska traditionen

Vi börjar med att förklara lite kort om hur den engelska spiritualistiska traditionen fungerar.

Den tradition vi arbetar efter har lång bakgrund och erfarenhet i England och sträcker sig ända bakåt i tiden som till 1800-talet.

Den spiritualistiska rörelsen i England har en gedigen erfarenhet av mediumskap och har byggt upp ett stabilt och väl inarbetat sätt att utöva mediumskap på demonstrationer, cirklar och sittningar. I den Engelska traditionen så arbetar mediumet under sträng disciplin och mycket fasta riktlinjer.

 

Den engelska traditionen bygger på att mediet ger konkreta bevis att andevärlden existerar och får inte ge några budskap innan den fått godkännande från den deltagare/sitter som mediet länkar för. Detta innebär att vi som arbetar som medier inte anser att vi har rätt att ge något från dem på andra sidan om deltagaren/sitter inte känner igen anden.

Ungefär på samma sätt som att vi inte förmedlar något privat och personligt från någon ni inte känner i det fysiska livet.

Några råd och tips för er som deltar på en demonstration/seans eller sittning

För att ni ska få så mycket ut av ett besök hos ett medium eller en demonstration/sittning kan ni tänka på följande.

Vi medier som arbetar inom den engelska traditionen uppskattar en glad och positiv stämning då vi arbetar. Dvs. att vi arbetar som bäst när folk pratar med varandra innan demonstrationen och försöker vara glada och ha ett öppet sinne.

Något som några medier som inte är skolade som oss har många gånger påpekat att deltagare i publiken inte får prata innan demonstrationen/seansen eller sitta med armar och ben i kors. Detta är något som vi ser som rena påhitt och vi tillåter er gärna att sitta hur ni vill. Ni får gärna sjunga innan vi börjar och skämta gärna med varandra så att ni kanske får er ett gott skratt. Allt detta för att vi jobbar som bäst när energierna är höga, vilket positivt beteende leder till.

 

Ett kärleksfullt bemötande öppnar upp medans ett bemötande med rädsla försvårar och stänger våra sinnen.

 

Ett korrekt arbetsätt för ett medium

OBS! – Ett medium går aldrig runt i publiken utan håller sig antal meter framför deltagarna, Helst på scen. Detta pga. av att ett medium i arbete annars kan snappa upp information av besökarna genom att befinna sig i dess aura fält/energi fält.

Ett medium ska ge bevis utan att bli påverkad eller fiska efter information från sin publik eller sitter. Att ge bevis från andevärlden då man fuskat genom att skaffa information genom olika ledande frågeställningar tjänar inte sitt syfte. Ge aldrig mediet någon information om nära och kära som gått bort, under tiden då mediet förmedlar bevis att där finns en andevärld. Det är mediets uppgift att beskriva dem, inte er.

Varje gång vi ger bevis och får ett godkännande så känner vi att vi gjort ett gott arbete, då hjälpt människor att se att där finns ett liv efter livet och förhoppningsvis skapat lite tro, trygghet och kärlek.

 

Ha ett öppet sinne innan ni går på en demonstration eller sittning
Undvik att Låsa upp er vid en speciell person som ni vill träffa från andevärlden

När ni kommer till en demonstration eller sittning så vill vi gärna att ni har ett öppet sinne inför vem som kommer igenom från andevärlden. Vi som medium kan aldrig bestämma vem som kommer genom och ibland händer det att det inte är den person som besökaren i publiken har förväntat sig att få kontakt med. Vi ser gärna att besökaren har ett lite bredare perspektiv och försöker gå till demonstrationen utan förväntningar. För där kan komma personer i andevärlden som har varit runt besökarens liv längre bakåt i dess liv. Om besökaren inte har ett öppet sinne för vem som ger sig tillkänna, gör att mediet får arbeta onödigt mycket och tar tid från andra som har betalt för att få kontakt med någon anhörig.

 

Något som många av oss medier säger är när ni väl gett oss tre nej, så lämnar vi den som vill komma genom och går vidare till nästa länk till kanske en annan person i publiken. Men då också med en liten besvikelse att vi har dragit ut på tiden och inte fått ge något bevis som besökaren känt igen.

Så snälla, var öppna och se runt omkring er bland när och kära som funnits med.
Mediet vill ju hinna med att ge så många som möjligt av besökarna bevis och budskap. Hade jag varit sitter så hade jag också tyckt det varit kul att få bevis om jag betalt exv. 100 kronor

Mediet är där för att ge er bevis och budskap om där finns ett liv efter detta

ågot som vi uppskattar och vill är att ni bara svarar när vi frågar specifikt er om ni känner igen det vi beskrivit med följande svar: NEJ” om ni inte känner igen någotJA” Om det stämmer in på någon ni vetKANSKE eller OSÄKER Om där finns saker som ni känner igen men ändå inte känner er säkra på att det är rätt person. eller om det rör sig om två personer som ni kan känna igen beskrivningen på, svarar ni TVÅ STYCKEN som svar. Då måste mediet fråga anden om något väldigt specifikt som kan binda just den personen och dela på de två. Dessa svar ger ni mediet bara om ni blir tillfrågade om personen är till er. Eller om mediet inte hittar rätt och frågar om där finns någon som kan känna igen vem det är.

 

Ett medium vill absolut inte att ni ställer frågor eller pratar med mediet under tiden då de ger bevis, då detta kan påverka deras sätt att arbeta. Ju mindre mediet vet om personerna i publiken, ju lättare kan medier arbeta och vara trovärdiga medier och ge konkreta bevis. Frågor och kan få mediets eget intelekt och logiska tänkande att påverka dess arbete att ge bevis.

 

Då ett medium arbetar enligt den engelska spiritualismen börjar mediet alltid att beskriva, personen i andevärldens utseende, personlighet, händelser som dödsorsak, psykiskt eller fysiska men och mående som personen hade då den levde. Mediet kan också beskriva saker och tillhörigheter som sittern, deltagaren i publiken skall känna igen.

Många av dessa beskrivningar kan stämma in allt från 80 % – till 100%, vilket beror ofta på att mediet får tolka dess saker anden visar genom sin egna förmåga och vilka mediala förmågor mediet har utvecklat bäst och som han/hon använder just då.


Det är inte alltid lätt för ett medium att ge klockrena beskrivningar utan det beror alltid på hur energierna är i lokalen (Om personer är öppna och glada) och hur starkt mediet kan ta in och förstå det personen/anden vill beskriva om sig själv när den levde här hos oss. Ett medium kan också ha en dålig dag, då mediets egna personliga liv kan dra ner mediets prestation osv.

Saker som ofta är svåra är Namn, exakt ålder och vilket beror på att anden/personen ofta visar sig som den själv upplevde sig då den levde. Ibland kan mediet också tolka fel och då kan det också vilseleda besökaren / sittern.

 

Så var snälla och försök att ha ett öppet sinne och förvänta inte er att allt mediet beskriver är klockrena saker som exv att anden hade beskrivit följande genom mediet: Hej Jag heter Nils och du minns väl att jag var exakt 67 år när jag träffade dig sist i livet, Ditt personnummer är 640923-XXX. Men det händer ofta att mediet ger väldigt pricksäkra beskrivningar och ibland kan man bli riktigt imponerad hur duktiga och träffsäkra vissa medier är när de jobbar. Det hela bygger på sammarbete och rutin.

 

Andevärlden är full av kärlek

Var inte rädda för dem i andevärlden, De som kommer igenom vill alla väl och de vill ofta förmedla råd till oss och de är väldigt kärleksfulla. De har mycket humor och de förekommer ofta många skratt och roligheter. Ibland så skojjar de friskt med både medier och publik och jag har upplevt många skrattkramper då sammspelet mellan medium och kommunikatör blir så fantasktikt humoristisk.


Att vara ett medium är en yrkesroll.

Glöm inte!!!!  Vi som arbetar som medium är vanliga människor och inget annat. När vi inte arbetar så är vi som vem som helst. När vi inte arbetar så vill vi inte bli behandlande som något annat än vanliga människor. När ett medium inte jobbar så stänger mediet ner och gör vanliga saker som exv. toalettbesök och handlar mat.

Så oroa er inte att en medial person läser av alla människor och kan se allt hos er. Det hade varit jobbigt för en medial person att se in i alla personers liv. Då hade mediet slitit ut sig. Något man lär sig under sin utbildning är att stänga ner för att undvika detta.

Lite ord och beskrivningar vad som är vad, inom spiritualismen

Andevärlden
En människa som tros leva vidare i icke-materiell form efter döden eller en intelligens som aldrig haft materiell, jordisk existens Inom den engelska spiritualismens tradition, kallar man anden för kommunikatör vid det tillfället då exv. ett medium har kontakt med anden.
Inom spiritualismen så är de personer som gått över och funnit tillbaka till ljuset bara är energier utan fysisk kropp. De bär inte kläder och ser ut som de gjort då de levt. Men för att en sitter skall känna igen personen så försöker anden och mediet ge bevis som sittern/besökaren i publiken kan känna igen.

Medium (Spirituellt medium)

En person som är öppen för kontakt med andevärlden. Mediet måste bevisa att det går att hålla en kommunikation mellan två olika livsplan. Hon/han måste först ge bevis så att mottagaren kan känna igen vem kommunikatören/anden är innan mediet lämnar budskap från vederbörande anden/kommunikatör.

 

Kommunikatör

Ett annat ord för ande eller person som befinner sig i andevärlden då den kommunicerar med exv. ett medium. Ett medium fungerar som ett språkrör mellan kommunikatör och sitter.

En kommunikatör kan vara en människa som tros leva vidare i icke-materiell form efter döden eller en intelligens som aldrig haft materiell, jordisk existens.
Vi som arbetar som medier tror att livet inte tar slut efter då vi ”dör” och avslutar vårt liv här och det är det vi arbetar för att bevisa exv. Under en medial demonstration.

 

Sitter

Ett annat ord för den person som får beskrivning och budskap från ett medium under en seans/demonstration eller privatsittning.

 

Intuition

En medial vägledare använder sig ofta av sin intuition för att läsa och vägleda människor.

Det latinska intueor, som ordet intuition kommer från, betyder “uppmärksamt betrakta”.  Ett medium uppfattar intuitionen som bilder, symboler och känslor etc.

Ett medial person använder ofta verktyg för att starta igång sin intuition som tarotkort, runor, psykometri mm. 

 

Länkning och Kanalisering med andevärlden

Då ett medium tar kontakt och kommunicerar med andevärlden öppnar mediet upp sitt kronchakra mot sitt 8:nde och andliga chakra som ligger utanför våra 7 huvudchakra. Kronchakrat är beläget på hjässan.
Då vi pratar om kanalisering så menar vi oftast att mediumet har en länk med sin guide, ”Vårt högre jag” och andra entiteter i ljuset. Men i huvudsak så använder vi ordet länka då vi har en kontakt (länk) med nära och kära i andevärlden.

Att ge bevis på att livet fortsätter efter ”döden” är ett mediums primära uppgift.

Ett medium kanaliserar inte besökares guider under en seans och berättar inte om deras tidigare liv. Där finns inga konkreta bevis i det.


OBS! Enligt engelsk spiritualistisk tradition så ger ett medium bevis innan budskap.

 

Psykometri

Att få information om en person genom att “läsa av” energin i ett föremål som denne har hållit i sin hand eller haft kontakt med. Man kan också läsa föremålets historia, vilket är psykometri i dess rätta bemärkelse (Klassisk psykometri). Men som medium så använder vi psykometri för att läsa av personen och ge beskrivningar av hur personen är och hur den har det i sitt liv.

 

Aura

Energifält kring exv. människor, djur och blommor (allt levande) och som vid träning kan uppfattas som färger någon decimeter ut från kroppen.

 

Auran avspeglar vår personlighet, våra kvaliteter, hur vi mår och vilka möjligheter vi har. Färgerna kan skifta lite från person till person och kan också tolkas olika men grundtemat i aurans sammansättning är alltid den samma. De här energifälten, som vi kallar aura, är alltid i rörelse dess färger och storlek förändras i förhållande till hur vi mår och känner oss.

 

Om man träffar någon man tycker mycket om utvidgas auran och man känner sig glad och bra till mods, träffar man istället någon som man tycker illa om så drar auran ihop sig och man känner sig illa till mods. Man kan känna att den man tycker illa om kryper under skinnet på en och det är precis vad som händer.

 

Chakra

Auran har precis som regnbågen sju stycken färger eller lager och varje färg motsvara en viss mänsklig funktion. De här sju färgerna motsvarar i sin tur de sju huvudchakra som sitter i vår kropp längs ryggraden.

 

I vår kropp finns hundratals roterande energicentra som kallas för chakran. Ordet chakra kommer från Sanskrit och betyder hjul. Normalt pratar vi om de sju huvudchakran som är placerade längs ryggraden och vid huvudet.

Det finns även ett åttonde chakra ovanför huvudet som vi öppnar upp till andevärlden då vi skall arbeta.

 

Varje chakra har en koppling med en färg, ett organ och en känsla. Men det finns två chakran som har två färger. Det är baschakrat och hjärtchakrat. Baschakrat kan antingen uppfattas rött som på bilden eller som svart. Hjärtchakrat kan vara antingen uppfattas grönt eller rosa. Det finns olika färgsystem och det vi visar är enligt den engelska mediumtraditionen.

Lite ord och beskrivningar vad som är vad, inom spiritualismen

Andevärlden
En människa som tros leva vidare i icke-materiell form efter döden eller en intelligens som aldrig haft materiell, jordisk existens Inom den engelska spiritualismens tradition, kallar man anden för kommunikatör vid det tillfället då exv. ett medium har kontakt med anden.
Inom spiritualismen så är de personer som gått över och funnit tillbaka till ljuset bara är energier utan fysisk kropp. De bär inte kläder och ser ut som de gjort då de levt. Men för att en sitter skall känna igen personen så försöker anden och mediet ge bevis som sittern/besökaren i publiken kan känna igen.