Jupiter - Livscykelns planet

Jupiter inom Astrologin

Jupiter är den planet i astrologin som mer än någon annan styr livscykeln. Med sin tolvårsbana runt solen markerar varje varv Jupiter tar precis en fas av en människas liv och Jupiter delar in livet i fem nödvändiga faser:

Barndomen, 0-11 år: 

Här ska man i första hand växa och lära sig att hantera sin kropp och sina relationer till de allra närmaste. Ansvar och yttre krav skall inte vara en del av livet utan de svårigheter som själva växandet ger är alldeles tillräckliga. En bra start är viktigt och sport, skola och andra åtaganden skall vara på lek, tiden kommer snart nog när allt är på allvar. Här läggs grunden och trygghet och självförtroende är de två saker som betyder mest av allt av det som man tar med sig härifrån.

Gesällåren, 12-23 år:  

Ungdomsåren eller gesällåren är den tid då man lägger grunden för sitt vuxna liv. Här är det kunskapsinhämtning och relationer till andra människor som är det viktigaste. Under de här åren skaffar vi oss grunden till en egen vuxen identitet. Först genom att bara lyssna, härma och lära men allt eftersom vi blir bättre och bättre ifrågasätter vi mer och börjar ta ut svängarna. Mot slutet känner vi oss riktigt vuxna och påbörjar vårt egentliga vuxenliv. Det här ska vara den mest omtumlande tiden i våra liv – tiden då vi går från att vara en del av våra föräldrars familj till att bilda vår egen.

Tillväxtåren, 24-35 år: 

Det är här kroppen är som starkast, både för män och kvinnor, och därför finns det två saker som hamnar i centrum för tillvaron: Att hitta en plats i livet och att bilda familj. I yrkeslivet blir vi starkare och bättre under hela den här perioden. Vi är fortfarande formbara och ungdomliga men vi har pondus och erfarenhet nog att göra vår röst hörd och göra ett intryck. Det märks inte minst i film och musikvärlden då det är i den här åldern det avgörs om man blir en superstjärna eller stannar på en lägre nivå. Visst upptäcks många tidigare men det är här som man gör sig ett namn och förtjänar sin respekt. De som lever riktigt fort och hårt eller har ett stort kall bränner ofta ut sig under de här åren men sällan innan. Det är ingen slump att Jesus, Alexander den store, James Dean och Curt Cobain alla var män som tog slut här – efter att de hade börjat växa men innan de hunnit till sin fulla potential. Den andra centralpunkten under den här perioden är familjen. Det är här man gör sina allra bästa insatser som förälder. Dels för att man har styrka nog för att verkligen orka med allt som är nödvändigt och dels för att man har den flexibilitet som krävs för att se sin familj förändras och bli större.

Fördjupningstiden, 36-47 år: 

Det här är den tid som egentligen är den första egentliga vuxentiden i en människas liv. Fram till nu har det varit andra som har dragit och mycket tid har gått åt till att komma in i en karriär och till att ta sig igenom småbarnsår för dem som har en familj. Nu är det dags att utveckla sig själv. Du har nått så långt i karriären att du kan luta dig tillbaka lite och se framåt. Många väljer att ändra sina liv här, att göra ett bokslut och tänka efter vad som verkligen är det man vill ägna sig åt. Det är det som vi vanligen kallar 40 års-krisen. Under de här åren är man på sin fysiska topp, visst är de yngre både snabbare och kanske starkare men det är ingen slump att Kejsar Augustus, Lord Nelson, Amelia Earhart och Muhammed Ali var som störst och mest framgångsrika under just de här åren. Erfarenhet och seghet gör att man fysiskt klarar mer än de yngre och man har nu tid att se framåt och dra upp riktlinjerna för de år som verkligen är kronan av ens aktiva liv.

Visdomtiden, 48-59 år: 

Det är dags att skörda frukterna av tidigare års dragna erfarenheter. Det är nu som man når sin fulla potential som människa. När Kejsar Augustus nådde den här åldern slutade tiden av krig och härtåg till förmån för diplomatin. Det var nu stadsmannen trädde fram. När du når hit står du på toppen av ditt liv. Din kunskap gör dig till en bra handledare och din erfarenhet har gett dig tålamod nog att inte gå i clinch över första bästa småsak. De sista barnen bör vara utflugna och du kan gå från att vara gränssättande förälder till att vara visionsfrämjande mor- eller farförälder. Din roll i samhället är som ledare, förebild och mästare. Du är i din bästa tid, oberoende och obunden av ansvar. Du skapar mål för andra och det är här du tillför mest till samhället.

Sedan då? 

Livet tar inte slut vid 60, och det gör inte Jupiters inflytande heller, men livet går in i ett nytt skede. Den kinesiska astrologin beskriver det här vackrare än något annat – den säger att de första 60 åren av en människas liv är det som alla människor är skyldiga samhället och världen. Som barn, gesäll, växare, fördjupare och visdomsbärare. Det är de åren som är dina jordiska år. Efter dem kommer den tid som ingen annan än du har rätt till då du har tjänat klart och kan unna dig att bara ha dig själv i centrum. Den här tiden är dina Himmelska år – de som finns bara för dig utan att du ska behöva bry dig om andras åsikter och önskemål. 

Så livet når egentligen aldrig en topp för att därefter nödvändigtvis bli sämre. Du når inte din fulla potential förrän du närmar dig de 60 och sedan följer de Himmelska åren som finns där bara för din njutnings skull.

Att livet bara växer ju längre det lider är lätt att se, så se till att ha tid med det! Tor