Feng Shui - Läran om balans och harmoni

Feng Shui är läran om att förbättra sitt liv genom balans och strävan efter harmoni. Feng Shui är på alla sätt en underbar konstart som kan skapa ordning ur vilket hemma kaos som helst och ge ny energi till trötta kroppar och förhållanden.

Power Feng Shui handlar inte om harmoni. Det handlar om framgång. Tillämpar man den på ett företag är avsikten att höja lönsamhet och effektivitet. Tillämpar man den på en individuell nivå är målet att förbättra den egna karriären.

Den här artikeln handlar om det sistnämnda. Är du trött på att ditt företag talar om teambuilding och nätverkstänkande samtidigt som de försämrar anställningsvillkoren? Har du svårt att svälja att du avkrävs företagslojalitet samtidigt som man genomför downsizings och sparkar folk urskillningslöst? 

Då är det här en artikel för dig. Den handlar om din karriär och inte ett enda tips förbättrar det minsta för ditt företag. De förbättrar för dig och höjer dina möjligheter att komma uppåt i karriären före dina kollegor. Det här är en artikel om makt och framgång och om hur du med hjälp av handfasta grepp vad gäller kläder, inredning, uppförande och tillvägagångssätt ensidigt kan gynna din egen karriär och situation.

Feng shui

Kompetens i första hand

Det finns naturligtvis många sätt att lyckas i karriären. Och den grund som all framgång bör byggas på för att bli varaktig är den egna kompetensen. Oavsett hur många knep, trix och konster du någonsin kan lära dig. Oräknat varenda tå du trampat i ditt liv och varenda vass armbåge du stuckit ut börjar och slutar dina möjligheter hos dig själv. Visst kan du skaffa falska kredenser, mygla dig till bättre omdömen och på så sätt komma före dina konkurrenter till attraktivare positioner, men det har ett pris för det gör att mycket av din tid och energi för all framtid går åt till att försvara det du har.

Du kan komma några steg längre än du räknat med men sen tar det obönhörligen slut. Mardrömsscenariot är sedan att någon som är mer kompetent än du som du trampat på för att komma upp går om dig på sina meriter och därefter hänger ut dig och dina brister.

Det här kan du undvika genom att koncentrera dig på dina bästa sidor. Visst kan det finnas de som rent tekniskt kan det du gör bättre än du men de kanske inte är lika bra på att samarbeta eller redovisa resultat. Tankegången är: Satsa på det du är bra på, stärk dina svaga sidor och kompensera med annat där du saknar talang.

Problemet är naturligtvis att oavsett hur kompetent och hungrig du än är finns det massor av folk runt dig som också är det. Det är där som den här artikeln kan hjälpa dig. I valet mellan mer eller mindre jämlika kandidater blir det småsaker som avgör vem som blir befordrad. När nedskärningshyveln sveper över avdelningen är det detaljer som avgör vem som får gå. Och när skulden för ett misslyckande skall fördelas är det ofta chefens upplevelse av hur människor har hanterat situationen som avgör vems felet är.

Basen är dock att du måste kunna det du ger dig ut för att klara, eller vara helt säker på att du har hunnit lära dig det när det blir dags att bekänna färg. Du behöver inte vara bäst, inte ens vara det bästa valet men du måste uppfylla kraven. Gör du det behöver du aldrig oroa dig för att någon ska visa upp dig i dina kejserliga nya kläder utan kan koncentrera dina ansträngningar på att komma längre och högre.

Använd din personlighet

Du är en individ som besitter kvalitéer som är unika för dig. Det är dels sant och dels en viktig del av dina karriärmöjligheter. Vore det bara en fråga om meriter funnes bara en väg uppåt och det vore att ha bättre teknisk skicklighet, längre erfarenhet och bättre betyg än alla konkurrenter. Så är nu inte fallet utan minst lika ofta är det saker som samarbetsfrågor, personkemi och utvecklingspotential som fäller avgörandet. Att utnyttja sina personliga sidor är alltså nästan lika viktigt som att kunna luta sig på sin kompetens. Du måste alltid utgå ifrån dig själv och dina förutsättningar när du väljer karriärstrategi, alla val du gör och allt ditt uppträdande måste ha sin grund i den du är, annars riskerar du att upplevas som tillgjord och falsk.

  Ett exempel: Det skadar inte att börja spela golf om hela eliten på ditt företag gör det. Men är du gräsallergiker eller om det visar sig att du verkligen hatar golf tjänar du mer på att låta bli och göra detta till en del av din särart. Fortsätter du så kommer din motvilja märkas och du kommer att uppfattas som en streber.

Finns det inga invändningar av den typ som i exemplet är det bara att köra på och anpassa dina intressen efter vad som är karriärtekniskt lönsamt. Att du sedan också odlar andra, för dig mera äkta, intressen är bara bra. Är de intressena alls socialt acceptabla ska du av och till visa din omgivning att du odlar dem. Gör du det framstår du som en människa som har överraskande sidor och talanger. Det upplevs nästan alltid som positivt till skillnad från om du döljer dina hobbies. Att komma på att en kollega är en helt annan människa än man trott är bara skrämmande.

feng shui sovrum

Följ relationskodexen

Det finns en del spelregler när det kommer till att uttrycka sin personlighet på sitt arbete och med sina arbetskamrater. Varje arbetsplats har en relationskodex. En samling skrivna och oskrivna regler för hur man klär sig, uppför sig och agerar mot varandra och mot kunder och utomstående.

Vissa av dessa är klart definierade regler: Arbetskläder hör vanligen dit. Blåställ, kostym, dress eller uniform styrs av arbetsskydd och företagspolicy.

Andra saker som personliga tillhörigheter på skrivbord, typ av bilder som hänger i omklädningsrummen och vad man pratar om när man möts i korridorerna påverkas av företagspolicyn men bestäms av personliga val.

Slutligen är sättet man hälsar på varandra på morgnarna och när och var man äter lunch styrt av samspelet mellan dem som arbetar.

Varje plats har sin egen relationskodex, vare sig det är inom industrin, på kontor eller inom serviceyrken. Allt du gör stäms av mot relationskodexen och du märker direkt när du gör något som anses opassande eller fel på ditt jobb. Du är visserligen lika fast i det här som alla dina arbetskamrater men du kan också utnyttja systemet till din fördel. Det är nämligen den som vet exakt var gränserna går och vet hur man kan bryta mot dem som kommer längst.

Ett exempel: Om det fanns en arbetsplats där alla hela tiden försökte föra sig exakt som relationskodexen föreskrev skulle en eventuell befordran gå till den som knöt sina skor fel. Han eller hon skulle i det läget vara den enda som överhuvudtaget stack av och skilde sig från den i övrigt tillsynes klonade massan.

Tänk över hur relationskodexen ser ut på din arbetsplats och studera aktivt vad som går och inte går att göra.  Se särskilt till att lära dig varför någon faller utanför ramarna. Var det träningsskorna? Skrattet? Sättet?

Du kommer snabbt att märka att det mesta är sådant som du redan visste. Du kommer också att se att ganska mycket som ”inte går för sig” faktiskt fungerar ganska bra. När du sedan vet bättre än din omgivning vad som faktiskt går för sig kan du göra din personliga stil mer synlig utan att du skär dig med den allmänna mallen. Dessutom ger det dig större flexibilitet när det kommer förändringar.

Ett exempel: Om en avdelning där alla är ungefär lika kompetenta måste skäras ner till halva sin storlek uppstår så fort det blir känt en oro. De flesta kommer att försöka hålla sig kvar genom att inte sticka av. Genom att försöka vara så lika alla andra som möjligt. De räknar på oddsen, för chansen är ju 1 på 2 att de får stanna om de man inte kan skilja den ene från den andra.

Det gör att relationskodexens ramar krymper och att toleransen minskar. När ramarna krymper kommer de striktaste och de mest vågade helt plötsligt att sticka av väldigt mycket, de står på fel sida om de nya ramarna och blir de som troligast får gå. 9 gånger av 10 fungerar det så. De största vinnarna är dock de som vågar ha en egen profil men som inte ändå kan klara av att hålla sig inom ramarna.

De kan nästan alltid räkna med att få stanna och har dessutom i det kritiska ljuset av en omstrukturering goda chanser att bli befordrade. Ingen annan på avdelningen höjer sig ju över mängden alls och då mentaliteten bakom en omstrukturering oftast är att ”ta russinen ur kakan” lönar det sig att bära russinkostym och bli den som lyfts ut till nya uppgifter.

Utnyttja skillnaden

 På ett större företag finns det flera olika relationskodex gående samtidigt, generellt sett har varje avdelning sin egen identitet och du kan nästan alltid se vilka som jobbar på försäljning, vilka som är på ekonomi osv. Du ska naturligtvis följa din avdelnings kodex, särskilt när du rör dig på och arbetar med andra avdelningar. Att omedelbart byta uppförande till den andres kodex inför varje nytt möte gör visserligen att du snabbt kommer andra inpå livet och får goda resultat i allt du gör men det minskar också dina chanser att avancera på sikt. 

Du berövar nämligen dig själv din företagsidentitet. Genom att alltför snabbt anpassa dig lär du alla andra att se dig som någon form av utomstående gratiskonsult. Någon som alla gillar men ingen egentligen behöver ta ansvar för eller befordra för den delen. I den här miljön måste utnyttja din personlighet – de drag du, inom kodexen, odlar som dina särdrag. Det kan vara ett riktigt bra handslag eller en kul slips, vad som nu passar dig och de regler du följer. Det gör dig till en individ lika mycket som en avdelningsrepresentant.

Det finns ett undantag: När du representerar din avdelning på ett möte med andra avdelningsrepresentanter och chefer. Då ska du strikt följa din avdelnings kodex utan personliga avvikelser. Du ger då intryck att tala för hela din avdelning och det gör att ditt ord väger tyngre och att du framstår som en av avdelningens viktigaste personer, vare sig du är det eller bara fick gå för att ingen annan hann. Det gör att du stannar i minnet som en pålitlig kraft, någon värd att titta närmare på.

Ett mycket tydligt exempel på detta är alla actionfilmer med stora militära inslag. På stabsmötena är det alltid han i kostymen som framstår som den svaga skurken, oavsett om han är CIA, NSA eller vad som helst. Pondusmässigt är han den enda som går att misstänka. De andras uniformer gör dem till instutitioner snarare än personer och vi är inte benägna att misstänka hela 6: e flottan eller hela flygvapnet. Deras kodex har större tyngd. Ska den ouniformerade ha någon chans att bli trovärdig krävs mycket kraftiga förstärkningar. Som i Executive Decision (Farligt beslut) där Kurt Russel bär smoking under det första mötet - det gör att han framstår som upptagen och viktig. Eller nyare Generalens Dotter där John Travolta aldrig gör honnör för någon och kommer undan med det vare sig han är i uniform eller ej.

När du byter arbetsplats och uppgifter måste du också vara beredd att anpassa dig till en ny relationskodex. Du måste snabbt göra en ytlig anpassning till den nya kodexen, dvs vad gäller kläder och allmän stil. Mellan fyra till åtta arbetsdagar bör det ta. Kortare tid skapar känslan att du ställer dig in och saknar egen identitet, längre och du riskerar att för evigt vara ”han från marknadsavdelningen” för dina kollegor.

Avslutningsvis bör det åter påpekas att det här är enkelt. Du anpassar dig mer eller mindre automatiskt till rådande kodex, det viktiga här är att du förstår att den finns så att du kan utnyttja den. Och nästan viktigare: Undvika att bryta den på din väg uppåt.

Power Feng Shui – praktiska råd

När du väl behärskar grunderna ovan är det dags att börja höja din värde, vanligen på dina medarbetares bekostnad. Det är tyvärr baksidan med Power Feng Shui: När man utnyttjar den på det här sättet för egen vinning får någon, för det mesta, betala. 

Det finns hur många knep som helst och det är viktigt att du väljer ut de som passar dig och din situation. Idén är att du ska skapa en framgångsrik och långvarig karriär och då lönar det sig inte att skaffa sig ovänner så satsa inte på för hårda metoder för öppet. Det får dig inte framåt i karriären.

Att framstå i en bra dager

 • Papperskorgar används för att göra sig av med saker. Står det en papperskorg mellan ditt och din kollegas bord – se till att den är närmare hans än ditt. Någon centimeter räcker. Det gör att alla som slänger skräp i den när de går förbi undermedvetet förknippar att slänga saker med din kollega. Det höjer dina chanser över hans.
 • På samma sätt fungerar det med pappersåtervinningskorgar. Visst är det fint med återvinning men sitter du alldeles bredvid återvinningskorgen förknippas det dåliga samvetet med dig och du upplevs som pedantisk och fördömande. En bättre placering är en bit bort men inom synhåll. Möter du blicken på dem som kastar papper och ger dem ett litet leende får de förtroende för dig och upplever att du är generös och berömmande.
 • Undvik att gå ifrån en arbetskamrats arbetsplats med papper i händerna. Undermedvetet ses det som om du har fått uppgifter av den som har bordet. Att han eller hon är viktigare än du.
 • På samma sätt lönar det sig att lämna papper på någons bord. Det får dig att framstå som viktigare än den andra. Undantaget är post vilken du ska undvika att lämna, brevbärare är inte en titel du strävar efter.
 • Längd är makt. Pratar du med en arbetskamrat vid dennes arbetsplats är det eftersträvansvärt att du står och han sitter så länge ni är på samma sida av bordet. Helst bör du stå lätt lutad över hans arbete. Den posen antyder att du lär ut något till din kollega och sänder ett, för dig, gynnsamt budskap.
 • Är ni på olika sidor av bordet har du två bra val. Gå runt och sitt på bordskanten eller sätt dig på en stol.
 • Att sitta på bordet kan du bara göra om den andre är på samma nivå som du, kvinna eller underlydande. Dessutom bara om det är någon som det inte gör något om andra vet att du ogillar. Att sitta på någons bord är en stark signal att man inte respekterar den andres integritet eller arbete och det kränker den personliga integriteten. Det förstör dock för den andre och får dig att framstå som mäktig och arrogant. Ser du dig runt i din omgivning ser du att chefer oftare sitter på underlydandes bord än lika arbetskamrater på varandras och dessutom sitter män mycket oftare på kvinnors bord än tvärtom.
 • Sitter du ner i en stol framstår du som mindre viktig än den vars bord du sitter vid. Det kan du dock ändra på genom att få den andre att resa sig upp under konversationen. Bäst är att ge den andre papper och lägga det precis framför dig själv. Då tvingar du den andre att sträcka sig mot dig eller, ännu hellre, resa sig upp vilket förstorar dig i åskådarnas ögon.
 • Att pryda sin arbetsplats lönar sig. Välj dock någon liten men iögonfallande grej hellre än stora eller många saker. Bilder av familjen eller liknande får dig att se ut som om du prioriterar annat före företaget och fritidsmotiv får dig att verka mindre ambitiös. Det bästa är en liten maskot som utför ett arbete. T ex en liten plastpingvin som håller i en pärm. Ställ den på din dator och alla som går förbi får intrycket att här jobbar någon som arbetar hårt, även om du just då är på långlunch.

 

Alla ovanstående metoder som kräver interaktion måste du få att se naturliga ut. Som något som du inte gör utan bara är saker som händer av sig själv. Ser det inte naturligt ut får det motsatt effekt och får dig att framstå som en tönt och en streber. Öva hemma så att du får ett flyt i rörelsen.

feng shui inredning

 

Att återta initiativet

Ganska ofta hamnar man i situationer där man medvetet eller inte tappar initiativet. Det bästa du kan göra är att komma ihåg vad du skulle säga eller göra och se till att få det sagt eller gjort. Beslutsamhet ger dig snabbt tillbaka initiativet ganska automatiskt. Det finns dock vissa speciella knep som är skapade för att få dig ur balans. Här är motknepen som nollställer de greppen. Du bör dock minnas att det kan löna sig bättre att låta den andre behålla kontrollen. Din chef kanske inte uppskattar att du får honom att känna sig vilse i sitt eget kontor.

 •  “The power shake” Mycket omtalat dubbelfattat handslag där den andre skakar din hand och samtidigt omsluter din hand med sin vänstra. Det är ett rent maktgrepp som säger ”jag håller dig fast och är mäktigare än du”. Neutraliseras omedelbart om du ler mot den andre och lägger din vänstra hand på hans vänstra. Den andre kommer le stelt och avbryta handslaget så fort som möjligt. Sedan är det du som har initiativet.
 • Den låga besöksstolen. Inte ovanligt är att besöksstolen är för låg så att man måste sträcka sig för att bekvämt se över bordet. Enklaste lösningen är att flytta stolen bakåt, ut i rummet. En eller två decimeter räcker för att du ska få mer överblick och du skapar osäkerhet hos den andre då du flyttar dig ut ur hans invanda maktsfär. Den här lösningen känns dock obehaglig. Det skapar osäkerhet att sitta så öppet så var beredd på att behöva hålla masken.
 • Chefen (eller någon annan) kommer till din arbetsplats och säger ditt namn kraftfullt med utskällningsrösten. Här finns inte utrymme för tvekan. Räck honom något, vad som helst som du har liggande framme och säg: ”Ja, håll den här ett ögonblick” Tryck den mot honom så att han verkligen tar den. Backa sedan undan lite och leta upp en grej på din arbetsplats. Du bör ta minst fem och högst åtta sekunder på dig. Ta sedan grejen du gav chefen och säg: ”Tack, vad kan jag hjälpa till med?” Du fick nu honom att göra något för dig. Dessutom fick du honom att vänta på dig och komma av sig. Makten har nu skiftats i din favör och utskällningen blir mildare och mer i form av ett resonemang. Varning! Får du honom inte att ta grejen du räcker fram ligger du värre till än du gjorde från början!

Att ta ära och undvika skuld

Det är inte ovanligt att man hamnar i situationer där ens avdelning har lyckats med något bra och beröm ska fördelas, på samma sätt skall skuld skiftas när det gått dåligt. Du kan bli en vinnare i båda situationerna om du planerar val och tar rätt roll.

 • I medgång är ditt tillfälle att göra intryck störst när resultaten ska redovisas. Se till att vara med på redovisningen och erbjud dig att hålla i inledningen. Det lär du få göra eftersom de flesta hellre tar genomgången av de exakta vinstsiffrorna eller vad det nu rör sig om då det är där den faktiska skrytpotentialen finns. När du ska börja nickar du lugnande åt dina kollegor, ler och talar kort och koncist om att ni tillsammans har gjort ett strålande resultat och att ni alla har del i framgången. Sedan ber du på förnamnsbasis din kollega att redovisa detaljerna. Då har du förmedlat intrycket att det är du som gjort allt detta möjligt och att du delar med dig av äran. Det blir ditt namn som man kommer att minnas bäst.
 • Vid motgång är det mer eller mindre det omvända förhållandet som gäller. Erbjud dig att redovisa förlusterna i detalj. Det lär du få då det är den tunga biten som avslöjar exakt hur dåligt det egentligen gått. Låt sedan din kollega börja och när det är din tur inleder du ditt anförande med ett par meningar som har innebörden: ”Det är nu inte riktigt så illa som NN säger.” Det här är en farlig väg men ingen gillar en ändå när det går dåligt och du har åtminstone chansen att komma ut i ett stycke. Detta genom att man letar både syndabockar och frälsare när det går dåligt. Din kollega sa bara sorgliga saker och du hade mer hopp i din framställan. Meningen är att få honom att bli syndabocken och presentera dig som den hungrige, men lojale, medarbetare som står redo att ta över efter NN och frälsa företaget.

Det finns naturligtvis många andra metoder och knep men det viktigaste är att vara lyhörd och inte klampa på i ullstrumporna utan urskiljning. Det här är inga trevliga grepp och de gagnar inte företaget eller gruppkänslan men de fungerar. Så även om du inte själv tänkt utnyttja det här kan det löna sig att se när grannen gör det och skydda dig själv mot negativa biverkningar.