En ny jord- Eckhart Tolle

Föreställ dig upplevelsen när du står på en folktom strand och sluter ögonen, drar ett djupt andetag som fyller dina lungor med frisk, livgivande luft. Solen värmer och vattnet kluckar och brusar. Du känner dig uppfylld av känslan att vara levande och utan att du riktigt vet varför känner du dig rusig av lycka. Du känner frid och tillfredsställelse.

I boken En ny Jord – Ditt inre syfte, hävdar författaren och den andlige läraren Eckhart Tolle att du kan leva ditt liv med den här djupa lyckokänslan och friden ständigt närvarande.

Han beskriver det som (så tolkar jag honom) att när vi är medvetet närvarande i nuet och låter våra sinnen ta emot utan att låta tankarna, intellektet, styra känner vi samhörighet med helheten, ett högre medvetande. Han menar att vi på det är sättet inte bara kan uppleva personlig lycka och mening i livet, utan också skapa en ny mer kärleksfull värld utan krig och lidande.

Boken har fått enorm uppmärksamhet inte minst genom att Oprah Winfrey lyft fram den i sitt program. Hon har tom genomfört workshops i ämnet tillsammans med Tolle på webben. Hans budskap är både enkelt och omvälvande. Vi måste förändra vårt medvetande från att identifiera oss med vårt Ego till att uppleva vårt verkliga innersta jag. Tolle kallar det att vakna upp till sitt inre syfte.

Det Tolle kallar Egot är den uppfattning, tolkning av oss själva som våra tankar skapar. Vi identifierar oss med vårt kön, nationalitet, religion, yrke och ägodelar. Under vårt liv tolkar (eller misstolkar) våra tankar händelser och upplevelser och ”vår historia” blir en del av vår självuppfattning, vårt Ego. Egot strävar hela tiden efter att stärka sig själv genom att äga mer och genom att med olika strategier förstora sig själv gentemot andra människor. Egot är orsaken till krig och lidande på jorden.

Om mänskligheten fortsätter sitt beteende, drivna av girighet och självhävdelse, omedvetna om sin samhörighet med helheten, kan det bara sluta med mänsklighetens undergång. En förändring är därför nödvändig, enligt Tolle. När vi blir medvetna öppnar sig oanade krafter och möjligheter för oss. Vi får uppleva glädjen av att vara ett med helheten, med Källan eller rentav Gud.

Jag tycker boken är inspirerande och ger en mycket konkret vägledning till ett meningsfullt och lyckligt liv. Även om man inte köper Tolles budskap rakt av tycker jag boken innehåller mycket klokskap som redan medan man läser boken förändrar hur man lever och uppfattar sitt liv. Har man ingen fallenhet alls för livsåskådning, gudstro eller andlighet kan man nog tycka att boken är rappakalja. Du kommer att vakna senare.

Övning som rimmar med det Eckhart Tolle säger

Detta är den stora utmaningen och jag känner att den kommer att kräva en helt egen artikel. Men i korthet handlar den om att försöka låta bli att identifiera mig med mitt Ego, den tolkning av mig själv som mina minnen och tankar skapar. Egot strävar hela tiden efter att stärka sig själv genom att äga mer och genom att med olika strategier förstora sig själv gentemot andra människor.

Tidigare var jag helt omedveten om Egot och lät aningslöst mina känslor och handlingar styras av det. Nu kan jag bättre kontrollera mina egna reaktioner och dras inte lika lätt in i konflikter. Det låter kanske som hokus pokus, men det funkar faktiskt! Är du nyfiken föreslår jag att du läser boken En ny jord – Ditt inre syfte av Eckhart Tolle.

Livet är fullt av prövningar. Lidande drabbar oss alla någon gång. Då känns lyckan avlägsen. Men tycker du att det är svårt att vara lycklig trots att du har allt du kan önska dig, hoppas jag du vill upptäcka vilka möjligheter som bor inom dig.