Rotchakrat

Alla resor börjar med att ta ett steg och så även denna. Då du tar detta steg kommer du i kontakt med elementet jord som också är det element som representerar första chakrat.

 

Baschakrat är den grund som håller uppe hela ditt inre tempel, och håller det starkt. Med starka rötter växer trädet högt heter det, och detta chakra är din rot.

 

Här behövs mycket arbete då vi här bygger upp den grund som behövs för resten av resan. Lämna inget åt sidan utan ge dig själv tid att utveckla och balansera chakrat.

 

Rotchakrat representerar hur du ser på din fysiska identitet. Här behandlar vi områden som vår kropp, hemmet, ekonomin, jobbet och miljön.

 

Känner du att du låter oro eller rädslor hindra dig i livet? Har du problem med maten, antingen genom att äta för mycket eller för lite? Har du svårt för att slänga saker, vill gärna samla på dig? Är du bekväm och rotad i din egen kropp? Spenderar du alldeles för mycket pengar, eller tvärtom har du svårt att släppa dem? Har du smärtor i fötter, ben och nedre mage? Då är det möjligt att ditt baschakra är i obalans.

 

Doft som representerar detta chakra är Patchouli, och vill du balansera upp det med hjälp utav kristaller så kan till exempel hematit, rodonit, obsidian (svart eller regnbåge), rökkvarts eller svart tourmalin vara till hjälp.

Rotchakrat kortfattat:

Sitter vid roten av ryggraden Kallas också för överlevnadschakra då dess egenskaper har med vårt fysiska liv. Det är i det här chakrat som håller oss jordade ( står med båda fötterna på jorden) då dess energi står i förbindelse med Moder jord. Dess färg är röd, dess känsla är rädsla.

Indiskt namn  Muladhara  
Läge  Längst ner i ryggraden, mellan anus och könsorganen Färg  Röd  
Funktion  Stabilitet, att vara grundad  
Kroppsdel  Fötter, ben, skelett och ändtarm  
Körtel  Binjurar (se nedan text)  
Kontrollerar: bindväv, basen av ryggen, ben, fötter, ändtarm, immunsystemet,
Sinne  Lukt  
Element  Jord  
Djur  Grå elefant
Siffra  4 (antalet kronblad)
Fysiska obalanser  Kroniska ländryggsbesvär, ischias, åderbråck, fetma, förstoppning, ändtarmscancer, hemorrojder, prostatabesvär, depression.
Musik  Jordnära folkmusik, primitiva natur- naturrytmer. Trummor och mässande rytmer som inspirerar dans, att stampa takten och hoppa upp och ned.
Psykologiska aspekter: Hur vi sörjer för familjen, vår fysiska trygghet, vår förmåga att klara vårt uppehälle, social lag och ordning Hur vi klara av vår vardag, vårt sociala liv och hur vi fungerar i grupp. Att samla på hög, rovgirigt beteende, våldsamhet, kronisk trötthet, födslotrauma, rädsla för att bli övergiven.

Rotchakrat - Det fysiska chakrat.

Rotchakrat står för den fysiska, materiella världen, den fysiska kroppen och den har med våra basala behov att göra: Viljan till överlevnad, tak över huvudet, mat, trygghet och värme.

Med rotchakrat i balans är du grundad och har god jordför-bindelse. Du är trygg, känner dig väl till mods, trivs med din kropp. Du upplever en känsla av meningsfullhet där du känner samhörighet med naturen och där du hela tiden tar personligt ansvar för dina handlingar.

Vid obalans kan livet kännas tungt, du kan känna otrygghet och rädsla. Du blir fixerad vid det materiella, alternativt är helt ointresserad av det fysiska planet. Dålig fysisk och psykisk motståndskraft är andra kännetecken på obalans, liksom upp-levelsen av att inte ha tillräckligt med energi att genomföra det man vill.

Den endokrina körtel som hör till rotchakrat är binjurarna. Ovanpå varje njure, inbäddad i ett fettlager sitter en liten binjure. Tillsammans väger binjurarna cirka 10 gr. De består av binjuremärg och binjurebark.

Binjuremärgen utsöndrar huvudsakligen adrenalin och noradrenalin, två stresshormoner. Adrenalin ökar pulsen, drar samman muskulatur i t.ex. tarm och blodkärl samt påskyndar nedbrytningen av glukogen i muskler och lever. Noradrenalin ingår även som signalsubstans i det sympatiska nervsystemet och verkar sammandragande på perifera blodkärl. Vissa symp-atiska nervtrådar ger dock en vidgning av arteriolerna i hjärta och skelettmuskulatur.

Binjurebarken producerar fler hundra olika hormoner som tillsammans kallas corticioder. Dessa hormoner bildas av kolesterol som är en fettlöslig alkohol vilken förekommer i kroppen i fri form eller förenad med fettsyror. Det finns tre grupper av corticioder. En grupp reglerar natrium/kalcium-balansen. Nästa grupp reglerar kolhydratomsättningen i kroppen och ökar proteinnedbrytningen. Den har även en antiinflamma-torisk effekt. Den tredje gruppen corticioder är könshormon-erna, speciellt androgener.

Nästa chakra: Navelchakrat

Rotchakrat övningar (Kundalini)

  • Kråkan
  • Kamelen
  • Stolen
  • Kobran
  • Grodan
  • Framåtsträckningar och rotlås.