Rosenkvarts

Rosenkvarts skapar lugn, tillit och trygghet. Den initierar kärleken till oss själva, löser upp gamla mönster och lär oss förlåta. Den skapar kärlek utan villkor och krav. Du kan använda den till att avskärma skadlig strålning från t.ex. TV, dator Chakra: Hjärta, navel och rot