Solar Plexus Chakra

Från jord till vatten och nu vidare till eld som är detta chakras element. Det är här som din inre styrka byggs upp och det är här du skapar din vilja.  Konsten att klara av en uppgift, att avsluta en påbörjad handling och att få saker att hända är alla atribut för solar plexuschakrat. För att klara av detta måste vårt medvetande sortera bland alla intryck och avgöra vilka som ska ingnoreras och vilka som kräver handling

 

Din viljestyrka är en stor del av din kraft och en unik gåva som kan förändra en planlös händelse till att bli precis det du vill. Om din avsikt och din energi inte är i balans så försvagas din viljestyrka. Du får då antingen för mycket energi utan klara mål eller bra avsikter/mål men ingen energi att fullfölja dem. Balanserad kommer viljan att utvecklas effektivt och kraften kommer automatiskt.

 

Du måste vara uppmärksam på vilka omständigheter som ökar din energi och vilka som minskar den.

Dess egenskaper handlar om personlig makt, hur vi ser på oss själva, vårt egenvärde och våra prestationer. Chakrat ger oss möjligheten att tillfredställa oss själva. Dess färg är gul, dess känsla är fri vilja.

Indiskt namn: Manipura
Läge : fyra fingrar över naveln  
Färg: Gul
Funktion: Personlig kraft, vilja, makt  
Kroppsdel: Matsmältningssystemet, galla, lever och mjälte Körtel  Bukspottkörteln (se text nedan)  
Sinne: Syn  
Element: Eld  
Djur: Vädur  
Siffra: 10
Fysiska obalanser:  Ledbesvär, gastrit, magsår, tarmbesvär, hepatit, binjuresjukdomar, diabetes, anorexi, bulemi, matsmältnings-problem, magsår, magkatarr, gulsot, andra leverobalanser, gall-sten och reumatism .

Musik: Musik som har förmåga att uttrycka en känsla, vare sig det handlar och glädje eller sorg verkar renande på 3:e chakrat

Kontrollerar: Buk, magsäck, lever, gallblåsa,Njure, bukspottkörtel, binjure, mjälte, mellersta delen av ryggen.

Psykologiska aspekter: Tillit, rädsla, självförtroende, självaktning, omsorg om oss själva och andra, ansvarskänsla, personlig heder, uppblåst ego, offermentalitet, humörsvängningar, skam.

Eldchakrat

Det 3:e chakrat är ditt kraftcentrum. Eldchakrat också kallat. Det står för kraft, vilja, styrka och självkänsla, intensiva känslor av olika slag. Här lagras den prana (livsenergi) som tas upp ur mat, dryck, luft mm. Navelchakrat är också startpunkten för energin. Redan som foster är det här energin går in i din kropp via navelsträngen.

Att börja dagen med sträckställningen t.ex. är ett fantastiskt sätt att få igång energin inför dagen. Det stimulerar navelns energi så att den flödar fritt och skapar koordination mellan organen i kroppen. En person som agerar utifrån 3:e chakrat är sällan stilla.

När detta chakra är i balans så upplever vi handlingskraft och förmågan att ta beslut. Här finns en djup tillit till den inre elden. Obalans i detta chakra kan upplevas som handlingsförlamning, kraftlöshet och obeslutsamhet. Här finns hämningar från barndomen som i obalans kan börja utvecklas.

För att få balans här och få kontakt med vår kraft så är det viktigt att vi arbetar med vårt inre, med våra omedvetna, förträngda känslor så att vi kan börja agera utifrån kärlek istället för utifrån rädsla. Navelchakrat innehåller obearbetade känslor. När känslor inte förmår att uttryckas utan vänds inåt blir de liggande här tills dess en riktig rening kan äga rum.

3:e chakrats körtel är bukspottkörteln. Den ligger längst bak in buken bakom magsäcken. Den har två uppgifter. Dels att utsöndra bukspott till tunntarmen som hjälper till att finspjälka maten. Dels att via de s.k. Langerhanska öarnas betaceller producera insulin som sänker blodsockerkoncentrationen. Alfa-cellerna bildar glukagon som höjer blodsockerhalten. Stör-ningar i hormonproduktionen här kan ge diabetes.

Övningar för att balansera solar plexus chakrat

Kundaliniyogaövningar som balanserar navelchakrat:
Sat Kriya, Påfågeln, Bågen, Fisken, eldandning, diafragmalås och alla övningar som stärker magmuskulaturen (Sträckställ-ningen t.ex.).

Nästa chakra: Hjärtchakrat