Tarot

Om Tarot

Med hjälp av tarotkorten kan du få råd och vägledning på olika livsområden eller i en speciell fråga. En tarottolkning visar på olika sätt att hantera och hitta lösningar på problem samt att se möjligheterna som faktiskt finns. Då kan vi sedan välja vad vi vill göra.

En tarottolkning kan liknas vid en väderleksprognos. Den är tillförlitlig, dock inte till 100 %. Men det är smart att planera och agera utifrån den. De kort som kommer upp i en tolkning visar alltså den mest sannolika vägen för det du frågar om.

Tänk igenom vilka livsområden som är viktiga att belysa och få vägledning i. Om du ställer frågor till korten är det bra om du fokuserar på dig själv och din roll i det hela. Till exempel “vad kan jag göra för att…”.

Tarot - Själens kompass

Det finns många metoder för att utveckla ett ‘symbolseende’ för dem som eftersträvar förståelse för de dolda krafterna i människan och naturen, och som vill kunna undervisa om de grundläggande esoteriska principerna såväl som det esoteriska språkets byggstenar. Den mest syntetiserande […] är tarot.

Från The Symbolism of the Tarot av P. D. Ouspensky

Förmodligen är det så att de flesta fortfarande associerar tarotkorten med spådom och det ockulta. Många har dock börjat lära känna den enorma förvandlingskraft korten besitter och en växande skara använder denna ‘arketypiska bilderbok’ för andlig och personlig utveckling. Tack vare tungviktare som C.G. Jung används tarotkorten numera även av psykologer och samtalsterapeuter i syfte att hjälpa klienten till större självkännedom.

Tarotkortleken består av 78 kort som är indelade i två huvudkategorier:

Stora arkanan
Lilla arkanan
Ordet arkana betyder hemlighet. Den stora arkanans 22 kort är en arketypisk återgivning av det som Jung kallar för individuationsprocessen, dvs. de stadier varje människa går igenom för att utveckla ett fungerande jag. Denna process återspeglas i det kabbalistiska livsträdet, där varje kort ur stora arkanan motsvarar en av de 22 vägarna mellan trädets 10 sfärer/emanationer (hebr. sefiroter).

Korten i den stora arkanan har tilldelats nummer 0-21, där 0 är “Narren”. Individuationsprocessen kallas ibland för “Narrens resa”. Stora arkanan lär oss även (tillsammans med hovkorten) att identifiera de olika deljag, roller och masker vi måste handskas med, samt lär oss att inte döma dessa, eftersom de alla har både ljusa och mörka egenskaper. Stora arkanan visar oss dessutom den andliga bana vi alla måste färdas och det kan kännas skönt att se att man inte är ensam på vägen.

Den lilla arkanan innehåller 56 kort, som är uppdelade på 4 färger (svärd, stavar, bägare och mynt/pentagram). Varje färg innehåller 10 sifferkort (ess till 10) och 4 klädda kort (page, knekt, drottning och kung). Varje färg associeras med ett element och med en av de fyra världarna i livets träd:

Svärd – Luft; Yetzirah
Stavar – Eld; Atziluth
Bägare – Vatten; Briah
Pentagram/mynt – Jord; Assiah
De fyra färgerna symboliserar även våra fyra kroppar:

Svärd – Den mentala kroppen (intellektet)
Stavar – Den andliga kroppen (andlighet/intuition)
Bägare – Den emotionella kroppen (känslor)
Pentagram/mynt – Den fysiska kroppen (fysiologi/sinnesförnimmelser)
Den lilla arkanan representerar våra tankar, känslor, handlingar och manifestationsförmåga i vår strävan att förverkliga vår högsta inneboende potential. I Livets Träd motsvarar sifferkorten i lilla arkanan de 10 sefiroterna, så att alla ess exempelvis motsvarar Kether, den första sefiran.

En fantastiskt bra början på resan mot Jaget tillsammans med Tarot är boken Tarot for Your Self av Mary K Greer. Den främsta fördelen med den här boken är att den är väldigt interaktiv, med plats för egna anteckningar och många intressanta övningar. Andra författare som har kopplingen psykologi-tarot/healing-tarot är Karen Hamaker-Zondag (Tarot as a Way of Life – A Jungian Approach), Amber K (Heart of Tarot), Arthur Rosgarten (Tarot and Psychology – Spectrums of Possibility) och Christine Jette (Tarot for the Healing Heart m.fl).

Att lära sig tarot är att lära sig både ett nytt seende – symbolseendet – och ett nytt språk: Symbolspråket är det enda språket som till fullo integrerar hjärtat med intellektet och är därför nödvändigt i den process som av många kallas för Själens Alkemi.

I princip skulle man kunna arbeta med korten som sitt enda redskap för personlig och andlig utveckling dag ut och dag in under hela sitt liv och ändå aldrig bli färdig. Inte illa för en kortlek… eller hur?

Att tänka på

  • Var så specifik som möjligt. Ju mer specifik frågan är, desto mer specifikt och innehållsrikt blir svaret – vare sig du läser för dig själv eller begär en läggning av någon annan.
  • Ställ en fråga i taget, dvs undvik “sammansatta frågor” som innehåller flera delfrågor.
  • Ställ inte frågor lättvindigt. Frågan bör gälla något som du verkligen bryr dig om.
  • Konsultera aldrig en tarotlek/tarotvägledare om du känner dig upprörd. Det är bättre att vänta tills du känner dig lugn, grundad och centrerad. Om du är upprörd kan du sätta dig ner och meditera eller bara andas lugnt några minuter först.
  • Tarotleken gillar inte alltid ja/nej-frågor (spara gärna dessa till pendeln). Fråga inte “Kommer Urban att fria?”, utan hellre “Vilka energier påverkar mitt och Urbans förhållande?” eller “Vilka energier för jag med mig in i relationen till Urban?” eller “Vad kan jag göra för att förbättra mitt och Urbans förhållande?”.  
  • Fråga inte “Var kommer jag att befinna mig om 10 år?” eller “Hur kommer mitt liv att se ut om 10 år?”. Korten kan extrapolera de mest sannolika resultaten baserat på vad som sker i ditt liv just nu. Dessa resultat sträcker sig oftast inte mer än några månader (max ett år) in i framtiden. Du ansvarar själv för hur du utformar din framtid. Vad du tänker idag är vad du upplever imorgon.
  • Var proaktiv när det gäller din framtid. Om en fråga gäller ditt arbetsliv kan du t.ex. fråga hur du bäst uppnår dina karriärmål, eller vilket alternativ (av två eller flera) som blir mest givande. Ett passivt sätt att fråga är, “Vad händer i min karriär under de kommande månaderna?”.
  • Ställ inte samma fråga mer än en gång bara för att du inte gillar svaret. Arbeta istället för att förändra dina tankemönster och handlingar. Det är DU som styr ditt liv, inte korten.