Din guide till Homeopati

Vad är homepati?

Vår kropp måste alltid läka inifrån och ut. Exempelvis kan man inte bota en magkatarr om du har en inre oro. Då måste man ta hand om oron samtidigt.

Det är de människor som orkar göra en förändring i livet, söka alternativa behandlingssätt, som är de stora vinnarna. För de traditionella läkemedlen gör oss bara sjukare, svagare och mer likgiltiga i de flesta fall.

Den naturliga vägen till att bli frisk är att använda sig av stimulerande homeopatiska läkemedel. Läkemedel som stimulerar kroppens egna inneboende krafter.
 Homeopati är en gammal läkeprincip som tar hänsyn till hela människan. I stället för att bota symtom, stärker läkemedlen  individens eget försvar. Kroppens egna oöverträffade försvar är nämligen bäst ägnat att ta hand om förekommande sjukdomar.

Den tyske läkaren Samuel Hahnemann lade under 1700 – talet grunden för den vetenskapliga Homeopatin och gav utförliga anvisningar om sjukdomsbehandling enligt homeopatiska principer.
I många länder undervisas idag homeopater inom det etablerade högskoleväsendet, likaså undervisas läkare i många länder i homeopatins grunder. England, Tyskland, Frankrike och Norge  m.m. har homeopatiska  akutmottagningar.

Den homeopatiska terapin grundar sig på en hypotes som härstammar ifrån Hippocrates och lyder: Lika bör botas med lika.
Med detta menas att varje substans som kan producera en helhet av symtom hos en frisk individ, kan tillika bota denna helhet av symtom hos en individ med bristande hälsa.

Att denna läkeprincip är en sann och verklig naturlag kan genom den homeopatiska praktikens ständiga iakttagelser lätt bevisas.

En klassisk Homeopat ordinerar därför, efter en noggrann anamnes, endast ett medel i taget .

Homeopatens medicin

Homeopatiska läkemedel framställs enligt en särskild process som kallas potentiering. Detta innebär att ursubstanserna späds ut väldigt mycket i en speciell process som tar fram de speciella egenskaperna.

Ursubstanserna kommer från växter, mineraler och metaller. Vissa medel kommer djurriket.

Dessa utspädda läkemedel åstadkommer en retning i vår organism och stimulerar till läkning. De reaktioner som följer är då önskade och biverkningar finns inte. En homeopati kallar reaktionerna även för förstförsämring, vilken är ett gott tecken på att kroppen reagerar på medlet.

Anamnes

Förutsättningen för en lyckad homeopatisk behandling är en omsorgsfullt genomförd s.k. anamnes. Det är en fullständig genomgång av patientens symtom, en hemeopat behöver veta mycket om hela patienten vid detta tillfälle.

Homeopati är en  RETNINGSTERAPI =  SÄTTER IGÅNG organismen.

Homeopati = individuell behandling som tar hänsyn till hela människan i sitt lidande.

Inget läkemedel kan bota en sjukdom, det kan endast stimulera den inneboende livskraften till perfekt funktion.

För dig som vill veta mer kan du söka massor av information på nätet.

Vad går att behandla och kan jag bli frisk?

De flesta besvär går att behandla. Jag nämner här några exempel på kroppsliga besvär:

– Hjärtbesvär
– Astma, led-muskelsjukdomar t ex fibromyalgi och reumatism
– Mag- och tarm-sjukdomar  t ex katarr, magsår, m.m.
– Hudbesvär t ex exem, psoriasis, acne, klåda.
– Kvinnliga besvär, t ex övergångsbesvär, svettningar, nedstämdhet, sköra slemmhinnor
– Prostatabesvär
– Allergier av alla slag,  djur- pollen- födoämnen m.m.

Exempel på känslomässiga besvär:

– Nedstämdhet
– Oro
– Ångest
– Rädsla
– Rastlöshet
– Likgiltighet
– Sorg
– Obearbetad ilska

Exempel på mentala besvär

– Dålig självkänsla
– Koncentrationssvårigheter
– Minnessvaghet, tappar ord t ex
– Tvångstankar

Mot allt detta ger läkarna oss smärtstillande och lugnande och detta är mycket olyckligt för detta gör att människor inte söker sig vidare och tar sina bekymmer på allvar, utan åren går med hjälp av dessa kemiska läkemedel som bedövar och lugnar. MEN MEDAN TIDEN GÅR SÅ SÄTTER SIG SJUKDOMEN DJUPARE OCH HÅRDARE FAST I VÅRA KROPPAR OCH SJÄLAR.

Kan man blir helt frisk?

Ca 70 – 80 % av patienterna blir helt friska från sina symtom.
Resterande är fall som man får koncentrera sig på att bromsa och lindra besvären.
Flera saker har stor betydelse för resultatet.

  • hur länge jag gått med besvären
  • har jag ätit mycket läkemedel (vilka döljer symtombilden)
  • har jag många olika besvär
  • hur är min energi rent generellt
  • hur har jag det socialt (är jag olycklig eller glad)
  • ålder

Kvacksalverilagen

Sverige är det ända landet i världen som har en lag som förbjuder oss att behandla barn under 8 år, gravida och födande, cancer, diabetes och epilepsi.