Halschakra

Ta ett djupt andetag, låt luften fylla dina lungor. Släpp sedan ut luften med ett ljud, samtidigt som du håller fingrarna på halsen. Där det vibrerar har du ditt femte chakra.

Sanscrit namnet Vissudha betyder att renas, och genom att släppa ut ljud renas energierna i kroppen och organiseras så att du kan gå in i ett högre medvetande.

 

Halschakrat fungerar lite som ett filter för de energiströmmar som virvlar upp och ner utmed ryggraden och de olika chakrana. Strömmen som virvlar upp med budskap från kroppen ventileras här för att inte bli för mycket för de övre chakrana och strömmen som går ner igen filtreras för att hålla oss kvar i det medvetna. Att hålla ventilen rent är viktigt för att nå balans.

 

Chakrats element är ljud, så att tala är rakt av att sätta igång de vibrationer som jobbar med chakrat och även hjälper till att balansera upp de övriga chakrana. Du tar viljan från det tredje chakrat, lägger till andingen från det fjärde och och sätter igång de tankar och idéer som kommer ner från de övre chakrana. Genom kommunikation skapar du den värld du vill leva i.

 

Att kommunicera med omvärlden är viktigt, men kommunicationen med sig själv och sitt inre är desto viktigare. Engelska ordet communicate kommer från ordet commune, och betyder att bli ett med. Och att kommunicera med sig själv och sin egen ande är att ta ytterligare ett steg mot att acceptera helheten mellan alla ting. Vi är ett med allt.

Sitter mitt i halsgropen och dess egenskaper står för kommunikation. Frammanar andlighet och en känsla av det heliga. När det är aktiverat så inspirerar den dej att tala sanning. Här är sätet för kläraudiens, psykometri, telepati och inspiration. Dess färg är blå och dess känsla är fördömande.

Indiskt namn: Vishuddha
Läge: Halsen  
Färg: Blå
Funktion: Kommunikation, uttryck, kreativitet
Kroppsdel: Hals, nacke, käkar, mun, tänder, svalg, stämband och öron
Körtel: Sköldkörtel och Parasköldkörtel (se text nedan)  
Sinne: Hörsel
Element: Ljud
Djur: Vit elefant
Siffra: 16
Fysiska obalanser: Olika problem i munhåla, svalg, käkar, stämband, nackvärk, svullna halsmandlar, sköldkörtelproblem, heshet, kroniskt halsont, munsår, tandköttsbesvär, skolios, stämbandsinflamation och struma. .
Musik: 5:e chakrat uttrycker individens kreativitet och gruppens gränslöshet. Sjunk in i ljudet av de många rösterna. Det kan handla om körsång eller religiösa hymner. Ge dig hän åt upplevelsen.  

Kontrollerar: Hals sköldkörteln, luftstrupe, nackkotor, mun, tänder och tandkött, matstrupe, bisköldkörtlar, hypotalamus.

Psykiska aspekter: Val, vilja, självförverkligande, dömande och kritik, tro och kunskap, förmåga att fatta beslut. Kommunikation, tillit.

Halsachakrat - Sanning och kommunikation

Halschakrat står för sanning och kommunikation, både inre och yttre. Här utvecklas din kapacitet att uppleva det subtila. Telepatisk förmåga hänger samman med detta chakra.

I balans kan du uttrycka det som rör sig i ditt inre, både tanke-mässigt och känslomässigt så att andra förstår det och du kan själv lyssna på rätt sätt. Detta chakra har också att göra med kreativiteten. Den egna rösten röjer ofta hur det står till med detta chakra.

I obalans lyssnar du inte till dig själv, ger inte uttryck för vad du känner, menar eller önskar. Ytligt prat är också en slags obalans i halschakrat. Tröghet, blyghet, osäkerhet och rädsla för andras åsikter sitter här.

Sköldkörteln som hänger samman med halschakrat ligger med sina båda lober vid sidan av luftstrupens övre del, alldeles nedanför struphuvudet. Körteln som väger 20-30 gram bildar hormoner (T3 och T4) som påverkar cellernas ämnesom-sättning. För att kunna bilda dessa hormoner behöver den bl.a. jod. Sköldkörtelns verksamhet styrs i sin tur från Hypofysen i hjärnan. När sköldkörteln inte fungerar som den ska kan det ge upphov till olika obalanser i kroppen, struma är ett exempel på detta.

Parasköldkörteln består av fyra ärtstora delar som sitter inbädd-ade i sköldkörtelns bindvävshinna. De producerar ett hormon som reglerar kalcium- och fosforkoncentrationen i blodet. En vuxen människa innehåller mer än 1 kg kalcium, där skelettet är det största förrådet. Vi behöver ett kalciumtillskott på 0,5-1 gram per dag, vilket tas upp i tunntarmen med hjälp av D-vitamin. Vid överproduktion i parasköldkörteln ökar kalcium-halten i blodet och skelettet riskerar då att urholkas. Ett tillstånd som också kan ge njursten. Underproduktion i körteln kan leda till kramper.

Halschakra övningar (kundalini)

Kundaliniyogaövningar som balanserar halschakrat: Skulderstående, Kobran, Plogen, Kamelen, Katt och Ko, Nack-rullningar och huvudvridningar av olika slag samt nacklås.

Läs om nästa chakra: Pannchakrat (det tredje ögat)