Chakra

Den kompletta Chakra Guiden

Chakran är energicentra i våra kroppar som hjälper oss med vårt mentala, känslomässiga och andliga välbefinnande. Dessa energicentra kan bli blockerade eller obalanserade, vilket leder till negativa känslor och skadar vår hälsa. Meditation är en uråldrig praxis som har visat sig hjälpa till att läka och balansera alla chakran. Chakra är sanskrit och betyder energihjul. Våra chakran är våran förbindelselänk mellan kroppen och själen. Ett chakra är en energimässig motpart av dom fysiska inre organen. Genom den inre cirkulationen dras energier in till chakrat och fördelar sig vidare ut i kroppen.

Utmed vår ryggrad så finns det 7 energi hjul som kallas för chakran. Vi har många små chakror över hela vår kropp men det är dom 7 stora som man använder sig av. Ett chakra är ett speciellt energicentra som är sammanlänkade med vår aura och vår fysiska kropp. chakrat står i förbindelse med olika organ och endokrina körtlar. Dåligt fungerande (blockerad) chakran visar sig i kroppen som sjukdomar, negativa beteenden, destruktiva tankar. 

Det finns sju färger som är indelade i kroppens olika chakran.

Om du tittar på dessa färger varje dag och tänker dem igenom din kropp, uppifrån och ner och tvärtom. Kommer du att märka att det är några färger som du märker mer. Då finns det en möjlighet att få fram vad som kan vara ett problem vid detta tillfälle. 

Chakrana heter: Rotchakrat, Navelchakrat, Solar plexus, Hjärtchakrat,Halschakrat, Pannchakrat, Kronchakrat och varje chakra har sin egen färg och representerar olika aspekter av livet och vår sätt att se på det.

Visste du: Dom sju huvudchakrarna Det finns ca 360 chakran i våran kropp men det är dessa sju man arbetar mest med.

Be Here Now

Kort guide till de 7 chakrana

1. Rotchakrat Röd
Att varajordad /Jord

Läs våran guide om Rotchakrat här

2. Sakrala chakrat
Orange påverkar alla
kroppsvätskor Vatten

Läs våran guide om sakralchakrat här

3. Solar plexus Gul
Känslolivet /Eld

Läs våran guide om Solar Plexus här

4. Hjärtchakrat
Rosa /Grön /Hjärtat
Kärlek /kravlös kärlek /Luft

Läs våran guide om hjärtchakrat här

5. Halschakrat Ljusblå
Halsen ,Kommunikation ,Eter

läs våran guide om halschakrat här

6. Pannchakrat (tredje ögat)
Indigo /Mörkblå
Mellan ögonbrynen
Intuitivt centrum
En blandning av alla

Läs våran guide om pannchakrat här

7. Kronchakrat Violett /Lila
Mitt uppe på hjässan.
Högre andliga värderingar. Saknar element

Läs våran guide om kronchakrat här

Balansera ditt Chakrasystem

Som alla vet börjar hjärtat slå fortare när vi blir rädda så de icke-fysiska känslorna påverkar på något sätt det fysiska hjärtat till att börja slå fortare. Detta beror på att det finns knutpunkter eller ”dörrar” mellan den fysiska kroppen och den icke-fysiska. Dessa knutpunkter kallas på sanskrit chakras och fungerar som länkar mellan vårt eteriska, subtila inre universum och den fysiska kroppen. De befinner sig precis på gränsen mellan det materiella och det icke materiella i kroppen. Energin i kroppen flödar i kanaler, så kallade nadis på liknande sätt som blodet rinner i ådrorna. Det är i knutpunkterna som känslor går över till att bli fysiska fenomen i kroppen och hos de flesta av oss är de här knutpunkterna i stor obalans.

Ljud, färg och form hos chakrona

I en bil kan man höra att motorn är igång och det blir också en viss vibration när delarna i motorn rör sig. På liknande sätt kunde mediterande personer i Indiens bergskedjor för länge, länge sedan höra ljud på en mycket subtil nivå, ifrån sju olika chakra och även känna dess rörelse i kroppen. Varje chakra har sin egen vibrationsfrekvens och upptäckten av dem var resultatet av många års inre utveckling. Vi kan vara tacksamma för att kunskapen om chakrasystemet har bevarats tiderna igenom ända fram till vår tid eftersom det kan hjälpa oss att komma till rätta med de obalanser som finns där och i förlängningen förbättra vår hälsa. 

Chakrornas tillstånd påverkar nämligen hela kroppen, tankarna och känslorna. Känsliga människor kan känna ett chakra genom att det bildas ett energitryck mot handflatan om de för händerna någon decimeter ovanför en liggande människa. Med hjälp av att upprepa ljudet för varje chakra, sju, nio eller arton gånger harmonieras energin så att den börjar rotera i harmoni. Det nedersta chakrat, Rotchakrat har basljud och det översta kronchakrat ljuder som klingande småklockor. Våra visa förfäder i Indien fick också inre visioner av chakrorna och de visar sig i formen av blommor med olika antal kronblad.

Kundalini
Chakrorna är som snurrande energihjul som genomströmmas av livsenergin eller kundalini, som den kallas på sanskrit. Blockerade smärtsamma minnen blockerar framfarten för kundalinin och precis som flödet av vatten i ett vattenhjul påverkar hjulets rörelse blir chakrahjulets rörelse påverkat av om det flödar för litet eller för mycket energi igenom det. I båda fallen uppstår spänningar och obalans. När dessa center är i balans flödar kundalinin obehindrat och resulterar i en frisk, energisk kropp och ett medvetande som kännetecknas av frid och enhet. Chakrorna är belägna på sju olika ställen i kroppen och de har sina motsvarande regioner i hjärnan. När chakrorna balanseras stimuleras även dessa delar av hjärnan och leder till en mer holistisk upplevelse av livet. Kundalinin ger en outsäglig lycka när den flödar i kroppen och det är själva livet, som bara njuter av sig självt.

Hur gör man?
När man balanserar chakrorna sitter man rak i ryggen på en stol eller på golvet och lägger händerna framför sig på låren med handflatorna uppåt. De första gångerna bör man göra det tillsammans med en meditationslärare och som med all annan meditation bör man först vara i kontakt med sin fysiska kropp genom övningar som syftar till att lösa upp spända muskler som till exempel Yoga och frigörande dans. Speciella handpositioner underlättar för energin att röra sig:

Pranakryia 1 Tumme och pekfinger rör lätt vid varandra. De andra fingrarna hålls raka med handflatan uppåt. Chakra 1 – 3

Pranakryia 2 Pekfingret rör lätt vid mitten av tummen. Chakra 4-5

Pranakryia 3 Pekfingret rör vid basen av tummen. Chakra 6-7

Som med allting annat leder det till bästa resultat om man är regelbunden med sin chakrabalansering och om man inte har tid att gå igenom hela systemet varje dag kan man meditera över ljudet till ett chakra om dagen, nedifrån och upp.

En yogisk översättning av Chakrana

Här kommer nu en enkel yogisk översikt av chakra-systemet. Läs igenom, känn och tänk efter själv huruvida du tycker att det ligger något i detta eller inte. Bilda dig din egen uppfattning. Upplev ditt eget energi-system.

Enligt yogisk kunskap existerar det omkring 88.000 chakras. Större och mindre, längs ryggraden upp i hjärnan, i händer och fötter, utspridda i kroppen och i auran. Det är dock de sju största som löper från ryggslutet längs ryggraden upp i hjärnan som vi vanligen menar när vi talar om chakrasystemet. Kunda-liniyogan talar sedan om Auran, det elektromagnetiska fältet runt kroppen som varande det åttonde stora chakrat.

Chakrana strävar efter balans och man kan betrakta dem som faser i människans utveckling, där de tre lägre chakrana står för en mer fysisk syn på livet och de tre övre står för en mer andlig syn – ett högre medvetande.

Alla chakra är lika viktiga. Obalans i ett chakra påverkar de andra då de är intimt förbundna med varandra. Chakrana balanserar och reglerar kroppen på många olika sätt. De är förbundna med det centrala nervsystemet via varsin ”stjälk” som slutar i ryggmärgen. Det var dessa kontaktpunkter de österrikiska forskarna hävdade att de funnit i sina mätningar. Chakrana står i förbindelse med det endokrina körtelsystemet och har därför stort inflytande på vår psyko-fysiska hälsa.

aura

De två översta och de två nedersta chakrana sitter väldigt nära varandra och inom bl.a. den tibetanska traditionen talar man om totalt fem stora chakras. Där sammanför man de två nedersta till ett reproducerande chakra och de två översta till ett universellt chakra. Till varje chakra hör sedan en bestämd färg, kroppsdel, körtel, ett bestämt element och ett sinne. Varje chakra har dessutom en frekvens – en siffra, en geometrisk symbol samt olika djursymboler. Olika skrifter säger lite olika saker om chakrana. Det viktiga är inte (de ibland lite förvirrande) detaljerna i ämnets alla delar utan att du får en förståelse för principerna. Sedan är det – när du med yogans hjälp börjar arbeta med dig själv – din egen upplevelse av chakrana det slutgiltigt handlar om.

Även om den moderna läkarvetenskapen idag närmat sig akupunkturen så erkänner den inte chakrasystemets existens. Vi kan dock i vardagen märka hur chakrana fungerar hos oss själva. Du kan känna ett hugg i magtrakten när någon säger eller gör något aggressivt riktat mot dig. Du upplever att det pirrar långt ner i magen – sexualchakrat – när lustkänslorna aktiveras. Du kan få en klump i halsen och hjärtat kan brista av kärlekssorg. Med yogans hjälp kan vi på ett medvetet sätt påverka och balansera vårt eget chakrasystem.

Fortsätt klicka dig vidare här ovan så kan du chakra för chakra läsa om hur var och en av dessa energicentraler yogiskt beskrivs och även vilka endokrina körtlar med dess olika funktioner i kroppen som hör till respektive chakra. Vill du läsa mer om chakra och göra yoga för chakrasystemet finns ett stort antal böcker både på svenska och på andra språk

Används som en karta genom livet

Chakra systemet kan användas som en karta för resan genom livet. Med sina 7 färger skapar de ett fullt spektrum från jord till himmel och formar en bro däremellan. Denna kartan kan användas för att skapa en helhet som talar till hela spektrumet. Att navigera i dessa territorier är att åka på en resa mot uppvaknande- av kropp, själ och sinne.

 

Att studera chakrana närmare kan hjälpa dig på din livs resa, ge dig tips och guidning under resans gång. Självklart kan du inte göra denna resa utan att verkligen gå det första steget, och detta steg måste du ta själv. Det räcker alltså inte med att läsa en text eller att gå en kurs, du måste även vara redo att må bra, öppna dig och se och göra de förändringar just du kräver. Jobba med meditationer övningar och frågeställningar för att öppna dina chakran och uppnå balans.

 

Vad är chakra? 

Först ska vi börja med att försöka reda ut vad chakra egentligen är för något och varför det är så viktigt att balansera dem. Ett chakra är ett snurrande vortex av energi, plaserad ungefär utmed din ryggrad. Denna energi bär dina begär, känslor, vanor och även avtryck av allt som hänt dig.

 

När man ska säga ifrån kan man få en klump i halsen, pröva något nytt och du känner fjärilar i magen. Detta är vanliga händelser som märks i chakrana som alla varit med om. Ibland är händelserna och reaktionerna bättre än andra gånger. Genom att fördjupa sig och ta en titt på chakrana kan man få en bild av sina inprogrammerade reaktioner och på så vis även programmera om och minimera de negativa effekterna och maximera de positiva.

 

Chakrana agerar som viktiga portaler mellan kropp och sinne. Man kan även tänka på dem som olika kammare eller rum i det tempel som är din kropp. Dessa olika rum organiserar alla element av din livskraft när den far genom dig. De tar in energier utifrån, bearbetar dem och släpper ut dem igen. Olika rum tar hand om olika ärenden, ett står för överlevnad, ett för moraler och värderingar, ett för relationer och de talar. De tar in energierna i dessa situationer och bearbetar dem efter våra mönster och sänder sedan ut en reaktion.

 

Det finns aändligt många chakra men det är framför allt sju man pratar om och arbetar med. Alla sitter i kroppens center, rakt ovanför varandra- lite framför ryggraden. Första chakrat är lokaliserat vid botten av ryggraden, andra ligger vid eller just under naveln, tredje sitter vid  solar plexus, fjärde i höjd med hjärtat, femte vid halsens bas, sjätter hittar du vid det så kallade tredje ögat- mellan ögonbrynen, sjunde uppe på hjässan.

 

Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder hjul. Och så fungerar också chakra systemet. Man kan se det som att de olika rummet i templet som jag nämnde tidigare är placerade på kugghjul som i en klocka. För att kunna fungera och snurra behöver de alltså varandra, och snurrar ett chakra i fel takt eller stannar av så påverkar det även de närliggande. Så balans är av stor vikt.