Bergskristall

Bergkristall tar bort negativ energi. Istället öppnar den det goda och positiva. Stenen är en länk mellan själarna och stjärnornas energi. Bergkristallens energi symboliserar balans, harmoni, stimulerar vår intuitiva förmåga och skapar balans mellan yin och yang. Den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många kulturer världen över. Chakra: Alla

Bergkristallen är stenarnas “mästare”. Den absorberar all energi och reflekterar alla färger och är därför användbar som healingsten för alla chakra. Shamaner bär alltid med sig en bergkristall i sin medicinpåse och vissa källor menar att varje bergkristall innehåller en avliden shamans själ. De sex sidorna symboliserar de sex chakrana och spetsen det sjunde kronchakrat. En fin meditationssten, drömsten (förstärker och hjälper till att komma ihåg drömmar) eller mastersten. Balansering av chakran. Förstärker tankens kraft och intuitionen. För skydd och eliminering av negativa energier.