Vad är meditation?

Att meditera är….många saker. Det är inte att sitta med benen i kors och utbringa konstiga ljud. Jo – okej, det kan vara det också, men det är så mycket mer. Meditation är att stå vid en spegelblank insjö en morgon och fiska och man är helt inne i hela den upplevelsen. Meditation är att gå en promenad i skogen, eller att lyssna intensivt på musik.

Sen är det förstås även det som man vanligen förknippar med begreppet meditation. Som jag har lärt mig olika slags tekniker av, och som jag har kurser i. Det som är bra med att lära sig flera tekniker, är att alla tycker olika d.v.s. en slags meditationsteknik passar inte alla. Och den passar inte alla tillfällen. Det finns passiva tekniker. Det finns mer aktiva tekniker. Ombyte förnöjer – och förhöjer.

Hur gör man för att meditera?

Att meditera har många fördelar.
Genom att avsätta en liten stund varje dag
 så kan du lära dig att komma i kontakt med ditt inre jag.

Meditation är en djupare form av avslappning och
regelbunden meditation kan leda till ett tillstånd av inre lugn,
och hjälpa dig med din personliga utveckling.
Hjälpa dig att släppa alla måsten i ditt sinne och ge dig ny kraft.

Hur gör man?

Det behövs inga speciella redskap för att meditera men det finns några saker man kan tänka på.
Försök att vara ensam hemma, men går inte det se till att du får vara ifred från familjen och inte bli störd.
Undvik att meditera i sängen, man somnar lätt då och det är inte meningen att man ska det =)   , egen erfarenhet.
Bekväma kläder är viktigt, ha inget som sitter åt eller stramar någonstans.
Svag musik (om du inte har en guidad meditation) kan vara mysigt.
Att tända ett ljus är inte ett måste, men är mysigt, och gör att man lättare kommer i rätt stämning.

OBS! Glöm inte att dra ur telefonen!

Meditation kan både vara en teknik och ett tillstånd.

När vi pratar om tekniker så vet de flesta nu för tiden att det finns mängder av meditationsmetoder. Det är inte bara att sitta ner och blunda med rak rygg, hålla tummen och pekfingret ihop och snurra inåt med ögonen…

Vi kan få kontakt med den inre stillheten på många sätt. I vår svenska kultur så har både kontakten med naturen och idrottsvärlden gett många människor glimtar av inre stillhet. Kreativt skapande, kärlek och sex är andra sätt att få upplevelser av vårt inre och av vårt hjärta. Med vetskapen om det goda vi upplevt i dessa tillstånd har människan sökt få mer av detta goda tillstånd och få det att stanna kvar längre stunder.

Människan har blivit en sökare och börjat utveckla metoder att lätt komma i kontakt med sin essens, sin inre källa, tystnaden inombords.

Meditationsmetoder kan vara att jogga och uppleva “andra andningen”. Att känna hur kroppen och andningen sköter sig själva, att tankarna är stilla och sinnet enkelt, avslappnat och fokuserat. Det finns meditationstekniker som är baserade på närvaron till andningen eller närvaron av energi i olika chakra. Yoga, Tai Chi, Chi Gong är andra metoder som involverar kroppen för att hitta ett stillsamt sinne. Den orörda och vilda naturen hjälper oss också att komma i kontakt med en inre enkelhet, fritt från stressande tankar och problem. Många meditationstekniker bygger på en medveten fokusering kring något specifikt, ett mantra, andningen eller liknande. Detta blir ett stöd att ömsint skjuta undan de störande tankarna och se mer av det inre ljuset.

Att bara sitta ner, blunda och sjunka inåt, betrakta och låta tankarna passera förbi utan att haka tag i dem är en utmärkt meditationsmetod som inte kräver några verktyg. Att inte försöka lösa olika problem som dyker upp, inte planera vad vi ska göra nästa stund eller om 10 år… utan mer och mer överlämna sig till själva existensen och därmed kunna avnjuta det meditativa, bevittnande tillståndet mer och mer i sitt liv är grunden i ett harmoniskt liv. Ju mer det närvarande och bevittnande tillståndet kan få utrymme i vår vardag ju lyckligare är vi.

Meditation - Vad är det bra för egentligen?

Är det verkligen nödvändigt att meditera? Vad är det bra för egentligen?

De flesta av oss har säkert hört talas om hälsofördelarna med att meditera vid det här laget: meditation sägs sänka blodtrycket, bidra till bättre sömn, hjälpa oss med koncentrationen m.m. Men vilka är egentligen de andliga fördelarna med meditation och är det verkligen nödvändigt? I många kristna traditioner sägs österländsk meditation vara rent av

För att få svar på dessa frågor behöver vi reda ut begreppet medvetande. Vi har tre typer av medvetande: Det vanliga medvetandet med linjärt, logiskt tänkande, som bryter fram och tar över i 5 till 7 års ålder, det undermedvetna som styr vår intuition och till stor del våra känslor, samt det övermedvetna eller så kallade högre jaget som i vissa esoteriska kretsar även kallas för den heliga skyddsängeln.

Det övermedvetna är vårt sanna, odödliga jag som vi har med oss genom alla inkarnationer. Vårt övermedvetna är vår guide genom livet och genom att kontakta vårt övermedvetna kan vi leva i enlighet med den frid och kärlek som är vår sanna natur. Vårt övermedvetna ger oss inte en massa intryck utan leder till att vi helt enkelt blir ett med alltet. Vägen till denna enhet har många namn men det mest kända är förmodligen ‘yoga’ som betyder förening.

Hur kontaktar vi då vårt övermedvetna? Problemet är att vi inte kan kontakta vårt övermedvetna genom vårt vanliga medvetande, eftersom det är en skapelse som finns till för att vi ska kunna orientera oss i den fysiska världen genom sinnena. Vi måste allså gå via vårt undermedvetna och detta kan ske på olika sätt: genom meditation, drömarbete, genom att arbeta med symboler (mer om detta i en annan artikel), samt genom att utöva musik, konst, poesi, dans etc.

I meditationen eftersträvar vi att ändra vårt medvetandetillstånd tills det vanliga medvetandet har tystnat. Om du har försökt stilla dina tankar i meditation vet du säkert hur svårt det är till en början. Hjärnan fortsätter oavbrutet att mata oss med inryck, tankar och ‘skitsnack’. Tricket är att inte kämpa emot detta, utan hela tiden mjukt och försiktigt återvända till en fokuspunkt som hjälper oss att bli stilla. Denna fokuspunkt är ofta andningen men kan även vara ett mantra eller ett ljus (fysiskt eller inre bild).

Det första som händer när vårt vanliga medvetande tystnar är att vårt undermedvetna tar över, vilket kan upplevas som skrämmande om vi inte är beredda på att möta vår skuggsida (samma skuggsida som kommer till oss i form av mardrömmar och som av Buddha kallades för ‘Mara’). Förmodligen är det därför som så många skyggar för att börja stilla sig i meditation. Här kan vi dock vila i trygg förvissning om att ljuset alltid segrar och att det egentligen inte finns något att frukta. Dessutom kan vi när som helst kalla på änglarna och få hjälpa av dem att lysa på de områden av våra liv som inte vill fram i ljuset.

Hur vet vi då att vi har lyckats uppnå det högre medvetandetillstånd som låter oss bli ett med vårt övermedvetna och därmed med alltet? Det gör vi inte förrän vi kommer tillbaka till vårt vanliga medvetande! Men efter ihärdig träning lär vi oss att uppnå ett tillstånd där vi lever i ständig kontakt med vårt övermedvetna. Detta tillstånd kallas för upplysning.

En magisk persons strävan är alltid att leva enligt axiomet ‘såsom ovan så också nedan’ och jag hoppas att denna artikel har belyst vad detta innebär en smula…