Hjärtchakrat

Så går vi vidare från det eldiga tredje chakrat till det heliga, ömtåliga och lugna hjärtchakrat. Detta är hela chakrasystemets center, den kammare där vi ger och tar emot kärlek.

 

Kärlek är en grundpelare i livet. Det är den största helaren, den mäktigaste läraren, och inspirationen till många av världens största verk.

 

Men för att öppna detta chakra räcker det inte med att ha ett stort begär om att få kärlek, för det är en bas som ligger i alla männsikor. Nej för att arbeta med att öppna chakrat gäller det att ge kärlek utan restriktioner, att överstiga egots makt. Hedra allt och alla och behandla dem med respekt. Undvik att framkalla onödig smärta. Detta sker naturligt när man ser det gudomliga runtom en och landar i förståelsen att allt är ett. Ett balanserat hjärtchakra känner medlidande för sin omgivning, likväl som för sig själv och har stor empati. Den förstår att anden är omtålig och helig och ser den i alla, känner glädjen i att höra ihop med andra och har hittat den ljupa ron i att acceptera.

 

Att hitta en balans leder till en otrolig frid.

Sitter mitt i bröstet, mellan bröstvårtorna. Dess egenskaper är själva kärnan av vårt väsen och tillåter oss att ge och ta emot villkorslös kärlek. Ger oss förmågan att känna empati och finna frid inom oss själva. Det här är centrum för hela vårt energisystem. Dess färg är grön och dess känsla är glädje och sorg, osjälvisk kärlek och förlåtelse.

Indiskt namn:  Anahata
Läge:  Mitt i bröstkorgen, mellan bröstvårtorna
Färg:  Grön
Funktion: Kärlek och medkänsla
Kroppsdel: Hjärta, lungor, mjälte, diafragma och händer
Körtel: Thymus eller Brässen (se text nedan)
Sinne: Beröring
Element: Luft  
Djur: Gasell
Siffra: 12
Fysiska obalanser:  Astma, allergier, lung- och bröstcancer, hjärtproblem, problem med skuldror och övre rygg, lunginflammation, högt blodtryck.
Musik: Naturliga ljud från valar och delfiner eller musik som får hjärtat att smälta. Pachelbels Kanon är ett bra exempel .

Kontrollerar: Hjärta, kärlsystem, lungor, skuldror och armar. Bröstkorg/bröst, diafragma, thymus.

Psykologiska aspekter: Kärlek, hat, agg, bitterhet, sorg, vrede, självupptagenhet, ensamhet och samhörighet, förlåtelse och medkännande, hopp och förtröstan.

Kärlekens chakra

Hjärtchakrat står för kärlek, medkänsla, förlåtelse, kärleksfull kontakt med andra och upplevelsen av gemenskap. Även känslan av närhet med naturen hör hit. Ju öppnare hjärtat är desto större gemenskap och mer accepterande upplever du med andra. När vi är förälskade är hjärtat vidöppet, vi ser det vackraste hos den andra, vi ser personens inre. Ju mer energi som strömmar igenom hjärtat desto gladare känner vi oss. När du kommunicerar från hjärtat upplever andra en djup känsla av närvaro hos dig. Du berör.

Med chakrat i obalans kan du känna dig isolerad, känslokall och du kan lätt uppleva konkurrens med andra. Du stänger av gentemot omgivningen. Du är lättsårad och beroende av bekräf-telse och kärlek från andra. En orsak till obalans i detta chakra kan vara tillbakahållen sorg. Ett öppet hjärta ger en ökad förmå-ga till healing.

Körteln kopplad till hjärtchakrat är Brässen eller Thymuskört-eln som den också kallas. Tillsammans med mjälten, det lymfat-iska systemet och vissa leukocyter (immunförsvarsceller) är den en viktig del i kroppens immunförsvar. Här utbildas delar av kroppens immunförsvar, de s.k. T-lymfocyterna.

Körteln som ligger i övre delen av bröstkorgen är speciellt aktiv hos barn. Hos nyfödda barn väger den ca 12 gram och växer sedan under några år för att som mest väga ca 40 gram. I samband med puberteten börjar den tillbakabildas. I vuxen ålder är körteln till slut så liten att den inte ens syns på röntgenbilder. Brässen trappar ner sin verksamhet och efter 45 års ålder minskar dess funktionsförmåga snabbt. Experterna tror att minskningen kan vara orsaken till att olika cancersjukdomar ökar förhållandevis mycket efter 50 års ålder.

Hjärtchakra övningar (kundalini)

Kundaliniyogaövningar som balanserar hjärtchakrat: Katt och Ko, Björngrepp, Babyställningen, alla armställningar, axel-rullningar och alla former av andningsövningar.