Medium - En guide

Vad gör ett medium?

Ett medium är en person som har förmågan att höja sina vibrationer eller frekvens, och på så sätt kunna länka in på andevärldens högre frekvens – som försöker sänka sina egna vibrationer så att ett möte kan ske någonstans mitt emellan. Andevärlden befinner sig på betydligt snabbare vibrationer. När då ett medium får kontakt, så kan nära och kära som passerat till andra sidan, förmedla sig till anhöriga som ännu vandrar på jorden. En sådan kontakt ska vara så klar att man förstår vem som kommer igenom. Mediet ska endast fungera som en kanal, och inte bedöma, värdera eller korrigera det budskap som kommer igenom, utan det är endast mottagaren av budskapet som kan avgöra om det är bra eller inte. Alla människor kan i princip lära sig att lyssna till våra vänner på andra sidan, men det är ungefär som att lära sig spela piano, alla blir inte mästare, utan de flesta av oss kan ”klinka lite

Kontakt med andevärlden

Ett medium är en person som inte enbart är intuitivt begåvad, utan även kan länka med andevärlden. Det finns dess värre många i vår värld som kallar sig medium, trots att de inte kan länka med andevärlden. Dessa personer är däremot ofta väldigt intuitivt duktiga, men om ni vill komma i kontakt med någon på andra sidan via ett medium så hjälper ju inte detta. Jag tänker inte gå in mer på dessa personer och varför de lossas kunna få kontakt med andra dimensioner.

Det finns flera olika sätt ett medium kan få kontakt från andevärlden på. Det vanligaste som vi alla är medvetna om är att kunna se. Man ser helt enkelt dem som visar sig och kan beskriva dem så att andra känner igen dem. Andevärlden kan även sända bilder till de medium som har denna seendets gåva. För att vara ett medium är verkligen att fått en gåva, som man skall vårda ömt. Andra kommunikationssätt mellan våra dimensioner är känsel. Man är ett medium som känner. Vad känner man? Jo, det kan var allt ifrån att känna känslor som de på andra sidan vill föra över i sitt budskap, till känslor de själva kände i livet eller de som de kände i själv dödsögonblicket. Till det medium som är begåvade med kännandet, kan även våra vänner från andra sidan beröra så att man känner av deras närvaro. Att kunna höra andevärlden är en annan gåva, man hör helt enkelt ord eller meningar som sänds till dem. 

Några råd till dig som söker upp ett medium. Låt dem aldrig säga t.ex. att jag har din morfar, utan låt dem beskriva person som de har med sig tills du själv säger att det är ju morfar. Det är ju väldigt lätt för vem som helst att påstå sig ha din morfar i jämte sig, men det är ju inte lika lätt att beskriva honom och berätta om honom tills du vet att det är han. Detta ger dig även bevis på att det är t.ex. din morfar och det viktigaste av allt att livet fortsätter efter döden.

Personliga tankar om: Vad är ett medium?

Begreppet medium används lite hur som helst i vardagsspråk, vilket gör att det blivit lite luddigt och man används även utifrån det. För mig har personligen begreppet hela tiden betytt en person med förmågan att kunna få kontakt med när och kära som gått över på andra sidan, ge bevis på att det verkligen är dem man har kontakt med och att de har överlevt den fysiska döden. Vilket ger oss bevis på att livet är evigt och att även vi kommer överleva den fysiska döden.

Ser man då till den indelning som gjordes tillbaka i tiden så kan man se det i korta orda lag så här utifrån hur de talade om mediumitet. Mediumitet innebär helt enkelt anlag för att utveckla mediumskap. De dela in mediumskap i fyra olika grupper:

  • Intuitivt mediumskap
  • Mentalt mediumskap
  • Healande mediumskap
  • Fysiskt mediumskap

Personligen anser jag att alla har mediumitet inom sig och att vi är väldigt olika i våra förmågor, såsom vi som människor är olika i alla våra beskaffenheter. Jag anser väl alla former av mediumitet av vikt, bara det att man ska inse att vi arbetar olika utifrån vilken form av mediumitet vi har utvecklat och att vänder sig till ett medium som arbetar utifrån det man söker via det medium man vänt sig till. Sen är det ju av största vikt tycker jag är att man vänder sig till ett seriöst och välremitterat medium, inga som behöver annonsera i massa tidningar för att få klienter. Jag personligen står ju också för certifieringssystem på medium. Vilket jag anser spelar roll, för då vet man att personen genomgått en längre utbildning, under sin utbildning testats av ett certifierat medium och att detta medium ansett personen vara kompetent att arbeta som medium. Ni kan läsa mer om certifieringssystemet på sidan som heter elever.

Tillsist kom ihåg medium är också människor och ingen är perfekt, så även om man är skicklig i sin yrkesroll så kan man ha fel och ibland göra misstag, och detta oavsett vilket arbeta man har. Jag skriver absolut inte detta för att be er ha överseende med felen eller urskulda någon, utan mer att ni skall ifrågasätt om det stämmer eller inte stämmer och inte bara ta till er blind vad som sägs eller görs.

Läs våran guide om första mötet med ett medium.

Inför mötet med ett medium

Inför en privatseans (även storseans) bör man förbereda sig på så sätt att man tar reda på lite fakta om sina släktingar. Namnen framför allt men även så mycket detaljer i övrigt som man kan få tag på. Leta efter gamla foton. Fråga dina släktingar som finns kvar. För det blir mycket mer energi i en “sittning” där mediet får positiv feedback. Där andarna som kommer till dig blir igenkända. Tänk dig in i situationen om du själv var på andra sidan och ville framföra ett budskap till någon. Då tror jag att du skulle bli lite besviken om den personen inte kände igen dig och därmed också kanske inte satte värde på eller ägnade någon tanke på vad du hade att förmedla. Så om du är lyhörd som “sittare” och snabb i tanken och positiv i sinnet, flyter energierna mycket bättre och då får du ut det mesta av sittningen.

En annan viktig sak som kan sabotera en sittning är om “sittaren” redan innan vill att en viss ande ska komma igenom. Då låser det också energierna. På det hela taget är det bäst om man kommer till en privatseans (och även en storseans för den delen) så förutsättningslöst som möjligt och med så öppet sinne som möjligt. Om du har tillit till andevärlden – att den vet vilka som är bäst för dig att få kontakt med, så fungerar det allra bäst. Men var påläst som sagt.

Ibland kommer det igenom en ande som man inte kan känna igen. Det kan bero på att mediet inte kan beskriva anden tillräckligt väl, eller så är anden inte så van att komma igenom (ja det är en träningssak för dem också), eller så är det (troligaste) så att du inte vet tillräckligt mycket om dina släktingar (eller vänner). Och då brukar det ofta vara så att när man kommer hem och i lugn och ro kan undersöka saken, så trillar polletten ner. Kanske efter en lång tid. Plötsligt…Bingo! Och detta är egentligen ett ännu bättre bevis, för i ett sånt här fall finns det ingen chans att mediet har fått informationen från sittaren.

Så sitt inte och säg “nej” så där tvärsäkert. Ta istället med dig informationen hem och undersök saken och ha den kvar i bakhuvudet.

Tänk också på att anden som kommer igenom, har kvar sin personlighet från jordelivet, så en fåordig, enstavig person kan ha svårt även nu ifrån andra sidan att kommunicera.

Och om du bokar tid hos ett spiritualistiskt medium, tänk efter vad du gör det för. Är det för att du verkligen vill ha kontakt med andra sidan, eller är det enbart vissa saker du vill ha svar på angående ditt framtida liv? Om det är det sistnämnda, så är det nog bättre egentligen att du beställer tid hos en sierska, en tarotläggare eller dylikt.

Och gå inte till en seans för att kolla mediet. Kolla in andevärlden istället!

Mediumskapets teknik:

Hur fungerar det?
När vi lär oss att köra bil, med hjälp av våra fem sinne, är vi (till en början) bombarderade av information till det medvetna sinnet. Faktum är att, det oftast är lite för mycket information. Vi är skrajset medvetna om vår position på vägen, vår hastighet, att växla, backspeglarna, andra trafikanter, att bromsa osv. Men efter ett tag så går skötseln av dessa saker in till det undermedvetna sinnet och med tillräcklig träning, märker vi att vi kan köra helt lugnt och obekymrat medan vi pratar med våra passagerare, lyssnar på radion, tänker på vad vi ska göra idag osv. Med andra ord, sakta och med träning, så kommer dessa sysslor att absorberas av det undermedvetna och bli en naturlig sak.
Men – andevärlden arbetar på samma sätt – fast tvärtom!


De tar kontakt med vårt undermedvetna genom att kontakta inspirationsdelen och den kreativa delen och som därefter via något eller flera av våra fem sinnen meddelar sig med oss. Till exempel – vi kan känna smaker, lukter, vi ser dem, vi hör dem, vi känner dem. Och på grund av att de använder denna delen av vårt sinne (inspirationen och den kreativa delen) är det lätt för novisen att bli förvirrad av vad som är fantasi och vad som är genuin kommunikation från den andra sidan.

FINNS DET EN SKILLNAD MELLAN MEDIALT OCH PSYCHIC ELLER KLÄRVOAJANT ARBETE?

Det engelska ordet “psychic” har ingen självklar motsvarighet i svenskan, så i en kanske onödig ansträngning att hålla sig till svenska så har jag genomgående använt det “ursvenska” ordet “klärvoajant”. Orden “siare” eller “synsk” skulle också kunna vara relevanta.)

Så finns det en skillnad?
Svaret är Ja! Många människor är naturligtvis omedvetna om detta och blandar ofta ihop, låt oss säga en siare eller tarotläggare med ett spiritualistiskt medium. Och inte minst TV gör sitt bästa för att sprida förvirring om begreppen.
För att kunna kasta ljus över detta, så måste vi först definiera ‘medium’ och ‘clairvoyance’, och skillnaden mellan dem.
Vad menar vi när vi säger ‘klärvoajant’?
För det första: Alla medium är klärvoajanta!
Men…
Inte alla klärvoajanta är medium!

Alla är mer eller mindre klärvoajanta. Den klärvoajante förnimmer saker som hör till jordelivet, t.ex. en levande person, ett hus, ett föremål, o.s.v.
De är inte sammanlänkade med andevärlden eller saker som härör till andevärlden. De är endast känsliga för det som strålar ut från aurafältet från både dig och mig, och latenta energier och minnesintryck som hänger kvar på föremål och platser.