Pannchakrat (trejde ögat)

Nu är det dags att gå djupare i din inre värld. Här hittar vi ditt sjätte chakra, ditt center för upplysning, din gate till vishet, och den största källan av vart ditt inre ljus tillverkas. Att gå in i detta chakra är att söka medvetandets ljus och att lära sig focusera detta ljus för att se allt med större klarhet, att se det vackra i allt runtomkring oss. Detta är kontoret för intuition, drömmar och visioner!

 

Pannchakrat kallas också tredje ögat. Detta för att punkten ligger direkt bakom och mellan dina fysiska ögon, och för att det används till att se saker som de fysiska ögonen är okapabla att se. Genom träning och focusering kan du nå detta tillstånd.

 

Sanscrit namnet är Ajna, och detta betyder både att förnimma, förstå och att befalla. Att förnimma är att se och känna igen olika mönster, att befalla är att medvetet hålla kvar bilden i ditt sinne som en guidande mall. Vi måste vara medvetna om vilka mallar vi går och bär på, för de är lite som ritningen till ett hus- de skapar våra liv när vi går framåt. Vi behöver alltså ha en positiv ritning, en ritning på ett hus vi kan trivas i. Många av oss bär på väldigt negativa ritningar, vi focuserar eller tänker på allt dåligt runt om oss. Negativa tankar om kropp, vårt värde eller framtiden drar detta till oss. Men att focusera på alla välsignelser i våra liv kommer att multiplicera dessa.

Sitter mitt i pannan och dess egenskaper är intuition och föreställningsförmåga.Det här är det andliga centrat för clairvoyance och vidgar ditt mediala seende. Dess färg är indigo och dess känsla är intuition

Indiskt namn: Ajna
Läge: Mellan ögonbrynen
Färg: Indigo
Funktion: Intuition, direkt varseblivning
Kroppsdel: Panna, ögon och hjärna
Körtel: Hypofys (se nedan)
Sinne: Syn
Element: Ljus
Djur: Vit orm
Siffra: 96
Fysiska obalanser :Huvudvärk, hjärntumör, stroke, ögonproblem, mentalsjukdom, neurologiska störningar, blindhet, dövhet, generella ryggbesvär, inlärningssvårigheter, epilepsi, problem med hela körtelsystemet och inlärningssvårigheter.
Musik :Använd musik för att stimulera din naturliga förmåga att visualisera. Gå in i ett musikstycke och låt scener, bilder spontant dyka upp i ditt inre .  

Kontrollerar: Hjärna, nervsystem, ögon, öron, näsa, tallkottkörteln, hypofysen.

Psykiska aspekter: Självrannsakan, sanning, intellektuell förmåga, känslor av otillräcklighet, öppenhet inför andramänniskors idéer, förmåga att lära sig av erfarenhet, känsla av intelligens, förnuft och logik.

Det tredje ögat

Pannchakrat kallas också för det tredje ögat och står för intuition, koncentrationsförmåga., fantasi, drömmar, förmågan att visualisera samt klärvoajans eller klarsyn. Ju klarare vi ser inom oss själva desto tydligare ser vi även de subtila skiftning-arna i världen omkring oss

Ett balanserat pannchakra ger en fullt utvecklad intuitiv förmåga, vakenhet och uppmärksamhet. Man kan definiera intuition som förmågan att vara i kontakt med djupare nivåer av vår medvetenhet. Du ser varje situations alla olika aspekter. Du kan läsa mellan raderna. Det handlar inte bara om att kunna se nuet och det förgångna utan även framtiden. Du befinner dig i ett tillstånd där du uppnått verklig integritet och börjar leva utifrån en djupare intuition.

Ett annat sätt att definiera intuitionen är som förmågan att i varje given situation veta, känna vad som långsiktigt är rätt för dig. Den lösning som är för ditt allra högsta bästa.

I obalans: verklighetsflykt och svårigheter att vara fokuserad i livet. Endast det materiella i tillvaron upplevs som verkligt. Allt andligt avvisas. Vänster hjärnhalva tenderar att dominera tänk-andet.

Pannchakrats tillhörande körtel är Hypofysen som är upphängd i en liten stjälk på hjärnans undersida. Hypofysen är ett överord-nat centrum för de endokrina körtlarna. Den bildar ett stort antal hormoner som påverkar sköldkörteln, binjurarna, testiklar, ägg-stockar m.fl. Hypofysens hormonutsöndring styrs av hormoner via den tunna stjälken från Hypothalamus som är ”kungen” i det endokrina körtelsystemet. I Hypothalamus som även styr det autonoma nervsystemet regleras många av de primära livs-funktionerna.

Övningar som balanserar pannchakrat

Att meditera på 3:e ögat, visselandning, att trycka mot stortånageln samt alla övningar där pannan trycker mot golvet.

Läs mer: Kronchakrat