Vad är en shaman?

Ordet shaman kommer från tungus folket i Sibirien. Om man översätter det så betyder det ” den som vet” eller “den vise”. Visdomen som det refereras till är shamanska kunskaper att trancendera alltså töja de normala begränsningar som medvetandet har för att skapa kontakt med andra dimensioners verklighet.  Enligt Kenneth Meadows så är en mer exakt definition ” den som känner extasen” Sedan denna kontakt med andra världar har en personen genom olika övningar möjlig att besöka världar som ofta är upphävda av västvärlden En shaman är också en helare som skyddar sitt samhälle. Genom olika shamanska övningar så kan shamanen hjälpa till att hela fysiska och icke fysiska krämpor, förenkla lösningar för samhällets svårigheter och fostra en större respekt bland människorna för det heliga i naturen.

Shamanism innebär att man studerar de övningar som shamanen gör och det inkluderar aspekter som healing och andlig utveckling samt magi.

Den shamanska vägen

Form och energi är ett. Allting är i kontakt med varandra genom en osynlig plats av ren energi. Med denna medvetenhet kommer också möjligheten att nå en personlig kraft. Men den är också fylld av fullständig förståelse, ansvar och acceptans som vi allt vi gör i världen.

Inre verkligheter påverkar det vi upplever i den yttre verkligheten Den inre guiden, hjälpare och lärare som shamanen har är riktiga energikrafter och kontakt med dessa kan leda till en massiv och kraftfull förändring i den yttre världen.

Energi kan transformeras. Shamanska tekniker kan ge oss metoder som kan förändras genom transformation av våra egna energier och energierna från universum som vi alla är del av.

Resan är mer viktig än destinationen. En shaman utforskar en person som lever i varje ögonblick där själva livsprocessen är viktigare än det ultimata destinationen. En shaman är medveten att allting är föränderligt och förändring är det enda säkra.

Människan är en andlig varelse. Vi är inte mekanismer med ande och andra sortens fenomen. Vi är uteslutande andliga varelser där allting annat flödar genom denna inre källa.

Shamanism handlar om att etablera kontakt med anden som finns inom oss. En källa av personlig kraft och kreativitet. En shaman är fullständigt medveten om sin inre kraft och använder den aldrig för att påverka utomstående.

En shaman inser att allting från människa, växter till berg är levande. All skapelse även i väst handlar om det som kommer från människans insida, det är levande och fyllt av samma universella livsenergi.

Förena dig själv med dessa principer som leder till personlig kraft och en medvetenhet om den inre kraften och den yttre som vi kan använda för att skapa en personlig och global förändring eller transformation. Alla former av shamansk praktik är förenad med att nå dessa krafter och använde dem för större förändringar för helheten. Förändringar som omedelbart appliceras till det vardagliga livet. Shamanism handlar om att agera kraftfullt i världen för att skapa förändringar som tjänar allt levande. För att nå denna kraft så behövs också en förståelse för aspekter i den shamanska verkligheten.