Mat som medicin

För många tusen år sedan hade våra förfäder en intuitiv kunskap, medvetenhet om hur världen hängde samman. Naturen var då inte en fiende skulle övervinnas och erövras, utan den var en vän som gav mat och vatten till överlevnad. Människan hade kunskaper om naturens skafferi, vilken mat som var giftig och vilken som var stärkande. Denna kunskap var en förutsättning för släktens överlevnad och fördes vidare från en generation till nästa. Man litade på naturens ordning och inneboende harmoni och sökte läkning via naturen. I vår moderna, teknologiskt avancerade värld har vi kanske tagit steget för lång åt det andra hållet. Vi har tämjt djuren, odlat marken och tar allt mer energi och mark i anspråk – som om vi ägde jorden. Vi har förlorat kontakten med vår intuition och delvis också känslan för vad vi behöver för att fungera väl. Den nedärvda kunskapen om vilken mat som är bra för oss har nästan försvunnit & vi kanske till och med har glömt varför vi behöver äta. Vi har tappat bort vårt ursprung , våra rötter.

Vi är en del av naturen, den är en del av oss. Vi behöver hitta tillbaka till en gammal kunskap och åter lära oss att leva och äta på ett sätt som främjar vår utveckling. Känslorna Behövs för att vi skall kunna växa och mogna som människor, men vi behöver också matens näring för att kunna känna och uttrycka våra känslor.  Vi har kanske kommit så långt att det är dags att öppna nya dörrar och ta ett kliv framåt i utvecklingen. Uråldrigkunskap kommer åter.

 Nya forskningsrön bevisar och bekräftar det som människor vetat och levt efter i tusentals år. Våra förfäder visste om att  fytonutrienter,  antioxidanter, växtöstrogener, essentiella fettsyror, kalcium, fibrer etcetera var nödvändiga för överlevnaden – de hade inga namn för dem.

Att stärka sig själv via kosten är en urgammal fundamental kunskap hos natur befolkningarna.  Idag har vi så oändligt mycket mer modern, sofistikerad kunskap och samtidigt kan vi välja att lyssna till gammalt vetande. Detta ger oss möjligheter att inta ett nytt förhållnings sätt till både människan och naturen. Förhoppningsvis kan du inspireras till att finna din egen väg till god hälsa.”

Tre principer för kroppen.

  • Det vi äter vill också kroppen ha. Vi är vanedjur och det vi vänjer kroppen vid att äta vill den ha – så lär den  äta  bra mat!Det tar cirka åtta veckor att vänja av kroppen med ett sådant beroende.

  • Använd hjärnan, musklerna, känslorna, energierna etc. Om du slutar att använda ( det vill säga stimulera) något så förlorar vi snart den förmågan och behöver öva upp den på nytt.

  • Följ naturens rytm i ditt val av kost och aktiviteter i stället för att gå emot den och göra tvärtom. Lyssna till och följ din kropps biologiska rytm, ljusets rytmiska variation, månens faser, årstidsvariationer, klimatvariationer mm. Försök att främst äta färsk mat som odlats lokalt och utan yttre påverkan. ( Krav odlat, ekologiskt.)