Healing

Vad är en healer?

En healer är en person som har tagit som sin uppgift att via andevärlden hela och bota sjukdomar.

Olika former av healing

Schamansk healing är helande på eterisk, mental, emotionell och andlig nivå. Den ser olika ut beroende på vad du vill ha hjälp med. Healern arbetar med ditt energifält och dina chakror för att komma åt eventuella blockeringar eller för att rensa bort negativ energi. Schamansk healing är en hjälp till självhjälp.

Behandlingen ger Dig energi till din egen inneboende kraft till läkning. Schamansk healing är en intuitiv behandling vilket betyder att behandlaren använder sig av sin mediala och intuiva gåva. Till hjälp har vi andliga guider och kraftdjur som har vägledning och budskap till dig.

Reiki healing är en gammal japansk friskvårdsteknik. Tekniken upptäcktes och utvecklades av Dr Mikao Usui. Genom en av hans lärjungar fördes kunskapen vidare till väst. Idag är Reiki den mest använda healingtekniken i Sverige.

Reiki betyder ungefär universiell livsenergi och bygger på att det finns en helande livsenergi i alla levande varelser. Behandlingen genomförs med ett antal handpåläggningspositioner och tar ungefär 45 min. Behandlingen är avslappnande, stressförebyggande, välgörande vid psykosomatiska sjukdomar och balanserar kropp och själ.

Hur är healing möjligt?

En gång för mycket länge sedan stängdes mänskligheten av från de energiströmmar som skapar jämvikt i våra kroppar och knyter an till energiströmmar från andra människor, till jordens kraftfältslinjer och i förlängningen till universums rutnät av energifrekvenser.

Varför blev det så? Kanske är myten om Plejadernas konspiration sann. Kanske inte. Den frågan kan jag inte besvara, men vad jag kan säga är att människans liv nog inte alltid varit som det är nu. Genom årtusendena har det i alla kulturer funnits berättelser om en lyckligare värld som existerat för mycket länge sedan. Inga krig, inga sjukdomar eller farsoter. Shangri-la – Atlantis.

Sedan bröts förbindelsen, kraftöverföringen som förenade människor i kärlek och lycka upphörde. En separation. I somliga kulturer anser man att det som inträffade i Edens Lustgård orsakade avbrottet. I andra menar man att brytningen inträffade långt tidigare.

Med växlande resultat kan återkopplingen föra oss tillbaka till den gyllene eran genom det kollektiva minnets kanaler, så att vi kan knyta an till människornas ursprungliga känsla av obegränsad kontakt med allt i livet. Ändå handlar det inte enbart om att färdas bakåt i tiden; återkopplingen innebär också att vi färdas framåt mot något nytt. Ur denna fullständighet uppstår healing. Genuine healing. Evolutionär healing.

Det fanns en tid då människosläktets förbindelse med energierna var bättre och då behövdes inte de frekvenser som förmedlar återkoppling. Förmågan att höja vårt kollektiva medvetande till den nivå där vi kan ansluta oss till de här frekvenserna har funnits hos oss hela tiden, och nu när vi äntligen har lyckats nå upp till den nivån har de universella krafterna beslutat att tiden är inne för att presentera sig.

Vi har allihop möjlighet att ställa in denna nya healingfrekvens. Den är inte reserverad för ett litet antal utvalda personer. Människosläktet har nått upp till den frekvensnivå där inga lögner kan störa förbindelsen. Deras negativa laddning innebär att de helt enkelt faller bort. Klyftorna kommer att överbryggas och all vidskepelse kommer att förlora sin makt. Nu inleds den fascinerande process genom vilken vi ska besegra våra rädslor och förstå att många av dem uppträder förklädda till ritualer i kärlekens och skönhetens namn.

Även om universum av någon anledning bestämde att just jag skulle få ta emot den nya energin för att kunna påbörja intensifieringen av frekvenserna, verkar det som om fler och fler människor dagligen upptäcker att de ingår i denna fenomenala utveckling. Och därmed höjer vi vår kollektiva medvetandenivå. När vi lämnar vidskepelse och gamla trosföreställningar bakom oss och istället främjar evolutionen, då lär vi oss att ta emot och vårda den nya kraften.